Skupni evropski promocijski logotip rjave pasme

Skupni evropski promocijski logotip rjave pasme

Prireja mleka, Govedoreja, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.

Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.

Rjava pasma – več kot mleko. Vodilne evropske države, kjer je razširjena rjava pasma in ima le-ta tudi pomembno vlogo v govedoreji, so v letošnjem letu dosegle skupen dogovor o promociji in trženju rjave pasme z enotno blagovno znamko Brown Swiss – More Than Milk.

Ključne besede: rjava pasma, logotip, mleko

Novi, skupni logotip bodo uporabljale vse članice (Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Španija, Švica, Romunija, Bolgarija in Slovenija), ki so združene v Evropsko zvezo rejcev rjave pasme (EBSF) in zasledujejo skupne cilje promocije, trženja, selekcijskega napredka in širjenja pasme doma in v tujini.

»Mleko ni vse« oziroma »če ni mleka, je vse ostalo nič«. Verjetno ste že slišali takšno razpravo med rejci krav rjave pasme. Poleti 2018 so slovenski rejci rjave pasme pristopili k skupnemu, enotnemu evropskemu projektu o umestitvi pasme kot skupne blagovne znamke Brown Swiss More Than Milk. Za ta projekt so izbrali specializirano podjetje za vodenje in  upravljanje dela z blagovno znamko na sodoben in marketinški način. Med številnimi ponudbami za izvedbo te naloge so izbrali podjetje iz Innsbrucka v Avstriji.

Predstavniki tega podjetja so najprej izvedli pogovore s predsedniki in direktorji oz strokovnimi tajniki nacionalnih zvez, nato obiskali posamezne kmetije v državah, kjer ima pasma močno tradicijo, si ogledali nekaj regionalnih razstav, prodajnih razstav oziroma tradicionalnih avkcij prodaje plemenske živine in obiskali nekaj planšarij in obratov za predelavo mleka na planinah. Konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta sta bili organizirani na to temo tudi dve delavnici (Workshop), kjer so vodje projekta pridobili še dodatne informacije o rejcih in službah, ki delujemo za in s pasmo v posameznih državah. Tudi v primerjavi pasme z drugimi pasmami.

Poimenovanje pasme je zelo pomembno za prepoznavanje le-te. Veliko pasem je dobilo ime po geografskem izvoru (primer: jersey, holstein, simmental …), veliko tudi po barvi, zunanjem videzu (kot npr. rjava, siva, svetlo lisasta, črno-bela …) in tudi v kombinaciji z zunanjim izgledom ter geografskim izvorom pasme.

Za rjavo pasmo je značilno, da smo jo v Sloveniji skozi njeno zgodovino različno poimenovali, sprva kot montafon, nato sivorjava, danes rjava.

Ker so se odločili, da gredo s  pasmo na skupno pot z ostalimi evropskimi državami, so pasmo skozi zadnjih nekaj desetletji oplemenitili z biki iz Amerike in je velikokrat tekel pogovor tako med rejci kot službo za selekcijo in kontrolo o brown swiss tipu živali, bodo tudi v Sloveniji v komercialne in promocijske namene uporabljali angleški znak »BROWN SWISS MORE THAN MILK« s slovensko zastavico.

Izraz v logotipu »More than Milk« pomeni v slovenskem prevodu »več kot le mleko«. Izraz, ki govori o dodani vrednosti rjave pasme. To ni samo mleko. Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo. To so visoka življenjska prireja mleka, visoka vsebnost maščob in beljakovin v mleku z ugodno beljakovinsko sestavo za predelavo mleka v sir, zdravje, odpornost, prilagodljivost, primerna robustnost in prijaznost živali za rejo oziroma enostavnost za rokovanje. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki