Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali ukrep DŽ

Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali ukrep DŽ

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore  | 
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali ukrep DŽ

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se nameravajo v letu 2020 vključiti v ukrep dobrobit živali (DŽ), da se pri operacijah DŽ – govedo in DŽ – drobnica v letu 2020 uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize.

Ključne besede: dobrobit živali, koprološke analize

Na podlagi uredbe o ukrepu DŽ iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 v letu 2020 bodo veterinarske organizacije, ki opravljajo koprološke analize, rezultate koproloških analiz vnašale v seznam koproloških analiz v spletnem portalu Volos.

odatki iz seznama koproloških analiz (datum koprološke analize, število vzorcev blata in potrebnost tretiranja živali) se bodo uporabljali za upravni pregled že ob oddaji zahtevka za prej navedeni operaciji, kljub temu pa morajo upravičenci hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.

Koprološka analiza in vnos podatkov v seznam koproloških analiz bosta morala biti izvedena pred oddajo zahtevka za ukrep DŽ in hkrati pred začetkom paše v letu 2020.

Če podatki koproloških analiz ne bodo vneseni v seznam koproloških analiz, nosilec ne bo mogel oddati zahtevka za operacijo DŽ – govedo oziroma DŽ – drobnica.

Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo DŽ – govedo oziroma zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, opozarjamo, da bodo morali oddati vzorce blata za koprološko analizo najmanj osem dni pred oddajo navedenih zahtevkov.

Posebej morajo biti na ta rok pozorni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, saj bodo morali zbirno vlogo in ta zahtevek vložiti najpozneje do 5. maja 2020.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki