Išče se kmetija dobrih praks

Išče se kmetija dobrih praks

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Išče se kmetija dobrih praks

Ekipa projekta Carnivora Dinarica in Zavod za gozdove Slovenije iščeta kmetijo za sodelovanje pri projektu, ki si prizadeva za lažje sobivanje ljudi z velikimi zvermi. Cilj sodelovanja je podpora kmetijskim panogam, ki se srečujejo z izzivi kmetovanja na območju razširjenosti velikih zveri.

Sobivanje ljudi in velikih zveri v Dinaridih sega v daljno preteklost. To dediščino želimo negovati še naprej, zato bomo v projektu združili znanje in izkušnje, da bo sobivanje na projektnem območju še boljše. Večji del aktivnosti bo zato posvečen delu z ljudmi s ciljem krepitve poznavanja pomena ohranjanja prisotnosti velikih zveri na tem strjenem gozdnem območju, ki je izjemnega pomena za varovanje tako biotske raznovrstnosti kot tudi ekosistemov.

Kaj iščemo?

Ena izmed pomembnejših aktivnosti v projektu je vzpostavitev tako imenovane »Kmetije dobrih praks«, kjer bi lokalnemu prebivalstvu in drugi zainteresirani javnosti na ogled postavili učinkovite ukrepe za preprečevanje škode, ki jo v kmetijstvu povzročajo velike zveri. V ta namen iščemo kmetijo z območja občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka ali Postojna, ki bi bila pripravljena sodelovati pri projektnih aktivnostih. Želimo vzpostaviti sodelovanje s kmetijo, ki v življenju na območju velikih zveri vidi priložnost za promocijo svojega dela.

Kaj pričakujemo?

Sodelovanje pri promociji kmetijskih praks, ki omogočajo soobstoj živinoreje in velikih zveri, željo do dela v turizmu in informiranju javnosti ter željo po vključitvi kmetije v skupno zgodbo regije in s tem tudi predstavitvi na tržišču. V času trajanja projekta (do februarja 2021) bomo organizirali vsaj 3 dogodke za ciljne skupine in širšo javnost s predstavitvijo kmetijskih praks, ki omogočajo obstoj kmetije na območju velikih zveri.

Kaj nudimo?

Izbrani kmetiji bo projekt priskrbel:

  • zaščitna sredstva za varovanje premoženja pred velikimi zvermi – visoke elektromreže z vso pripadajočo opremo za vzpostavitev delovanja (v trajno last),
  • obveščevalne table v okolici varovanega premoženja,
  • zaradi obsežne meddržavne komunikacijske kampanje bo kmetija deležna velike mere promocije (spletna stran, tiskani mediji, projektne publikacije), kar bo dolgoročno pomembno prispevalo k turističnemu in gospodarskemu razvoju kmetije,
  • možnost vključitve pastirskega psa za varovanje črede,
  • neposredna povezava in promocija kmetije v okviru planiranega Centra za velike zveri v Pivki,
  • Zavod za gozdove Slovenije bo s kmetijo podpisal pogodbo o sodelovanju, ki bo zagotavljala strokovno podporo v času trajanja projekta in po njem.

Prijava je preprosta

Če želite postati del naše zgodbe in deliti znanje o življenju na območju velikih zveri, pošljite prijavni obrazec na naslov info@varna-pasa.si do 5. marca 2019. 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate tudi na telefonsko število: 01 470 00 74.

Izbor kmetije

Komisija bo na podlagi prijav izbrala kmetije, s katerimi se bo o sodelovanju pogovorila v živo. Rezultate izbora bomo vsem prijavljenim sporočili v čim krajšem času.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.carnivoradinarica.eu.

 

Vir: spletna stran www.varna-pasa.si

Nazaj

Prihajajoči dogodki