Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti

Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Rastlinska pridelava  | 
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti

Osma seja komisije za vodovarstvena območja (VVO)

Zaradi širitve območij z vodovarstvenim režimom z novimi vladnimi uredbami je v Sloveniji prizadetih vse več kmetij. Tokrat so bili na sejo vabljeni tudi predsednik Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kranj in predstavniki civilne iniciative Sorško polje, ki se s problematiko kmetovanja na VVO soočajo prvič.

Člani komisije so ugotovili, da so odgovorni na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) popolnoma neodzivni, kljub številnim zagotovilom, da bodo v novi sestavi pristopili k aktivnemu reševanju problematike. Odgovorov na dopise ni, sklepi sestankov niso realizirani.

Pri pregledu stanja so ugotovili, da se ni rešila nobena od težav, na katere opozarjajo že vrsto let. Na področju menjave zemljišč je bilo v dogovoru s Skladom kmetijskim zemljišč in gozdov v letošnjem letu zamenjanih le 25 hektarjev zemljišč na območju Ptuja.

Glede denarnih nadomestil pa sploh ni nobene rešitve v smeri realnih odškodnin kot jih poznajo v Avstriji. Zaradi takšnega stanja so se dogovorili, da pozovejo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministra za okolje in prostor k takojšnjemu sklicu sestanka.

V kolikor do tega ne bo prišlo, bodo o neodzivnosti odgovornih ministrov obvestili predsednika Vlade RS in pod okriljem KGZS, Sindikata kmetov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije organizirali vseslovenski protest kmetov, ki kmetujejo na VVO.

Ob koncu so razpravljali tudi o nepravilnostih pri gradnji kanala C0 na VVO Ljubljansko polje ter o nesodelovanju nekaterih županov in občinskih uprav pri reševanju problematike posamičnih kmetij na VVO, kljub temu, da so bili k temu že večkrat pozvani. Tudi te se bo ponovno pozvalo, da se aktivno vključijo.

Opozorili so tudi, da se na območju Maribora izteka obdobje izplačila denarnih nadomestil, ki je določeno z uredbo, zaradi česar bodo kmetje na VVO tam ostali popolnoma brez kakršnihkoli podpor. (DM)

Nazaj

Prihajajoči dogodki