Na Ptujskem zaradi toče škode za več kot 11 milijonov evrov

Na Ptujskem zaradi toče škode za več kot 11 milijonov evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Marsikje je škoda stoodstotna.

Marsikje je škoda stoodstotna.

Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - območne enote Ptuj so včeraj sestali na izredni seji in razpravljali o posledicah v kmetijstvu na širšem ptujskem območju po neurjih s točo.

Ključne besede: neurje, toča, KGZS OE Ptuj, škoda

Širše območje Ptuja so  letos že trikrat prizadela huda neurje s točo, vetrom in močnejšimi padavinami, ki je najbolj prizadelo občine Hajdina, Mestno občino Ptuj, Markovci, Gorišnica, Dornava, Destrnik, Starše, Poljčane, Makole, Benedikt, Sv. Trojico v Slov. goricah, Cerkvenjak, Lenart ter Slovensko Bistrico.

Po zadnjih ocenah, ki jih je predstavil direktor KGZS - Zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je na ptujskem območju na 10.689 ha kmetijskih površin nastalo kar za 11.272.453 EUR škode. Največja škoda je na posevkih pšenice pred žetvijo, posevkih koruze, posevkih nepožete oljne ogrščice, v vinogradih, sadnem drevju, uničene so tudi oljne buče, vrtnine na prostem ter druge krmne rastline.

Nujna boljša protitočna zaščita

Ob vse večji pogostosti takšnih neurij je nujna okrepitev protitočne obrambe, za katero trenutno skrbi Letalski center Maribor z zgolj enim letalom za celotno severovzhodno Slovenijo. Kljub dvomom meteorološke stroke o učinkovitosti protitočne letalske obrambe, le to uspešno uporabljajo tako na Hrvaškem in v Avstriji, zato Svet OE KGZS predlaga, da se opravi primerjalna analiza protitočne zaščite v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, predvsem naj se preveri tudi vpliv njihove protitočne zaščite na vreme v Sloveniji.

Izredna seja sveta OE KGZS Ptuj.

Predlogi za izboljšanje položaja

Svet OE KGZS nadalje predlaga tudi sprejem interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu 2019, aktiviranje ukrepa »de minimis« za najbolj prizadete kmetovalce, ki so jih v letošnjem letu prizadela neurja, dvig sofinanciranja zavarovalnih premij na najvišjo raven, ki jih dopuščajo predpisi EU, obravnavo realnosti parametrov odkupa pri žitih (primerjava z drugimi državami) ter zmanjšanje odbitne franšize pri zavarovanju kmetijskih pridelkov na 5 odstotkov.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki