Četrto srečanje mladih kmetov

Četrto srečanje mladih kmetov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Četrto srečanje mladih kmetov

Srečanje bo v torek, 19. novembra, s pričetkom ob 8.30 uri na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli (Pivola 10. Hoče).

Ključne besede: mladi kmetje, srečanje,

Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirajo 4. srečanje mladih kmetov - upravičencev do podpore iz podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP za obdobje 2014-2020.

Za mlade kmete bodo pripravljena aktualna predavanja in delavnice, v okviru katerih bodo lahko izrazili svoja mnenja glede novega programskega obdobja.

VABILO

PRIJAVA 

Nazaj

Prihajajoči dogodki