Prispevek za promocijo za sektor pridelave in predelave sadja

Prispevek za promocijo za sektor pridelave in predelave sadja

Sadjarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in predelave sadja

Na prošnjo KGZS so podaljšali rok za plačilo obveznosti za sadjarje iz naslova Zakona o promociji do 30. aprila.

Ključne besede: prispevek za promocijo, sadjarstvo

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 23. januarja izdala 1403 odločbe zavezancem za plačilo obveznega prispevka za promocijo za leto 2018, ki so bili dolžni znesek poravnati v dvajsetih dneh od prejema obvestila.

Ker v predpisanem roku niso vsi poravnali obveznosti in ker zneski, ki jih sadjarji dolgujejo, znašajo med 10-30 €, se je AKTRP na pobudo KGZS odločila, da omogoči zamudnikom plačilo do 30. aprila brez dodatnih stroškov, ki bi nastali, če bi šel postopek z izterjavo preko Finančne uprave RS. (VB)

Nazaj

Prihajajoči dogodki