Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin

Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Izobraževanje, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.

Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.

Javnost se vse premalo zaveda, koliko naporov in poglobljenega kmetijskega znanja je treba, da se pridela varna in kakovostna hrana.

Preprečevanje širjenja škodljivih organizmov in bolezni je odgovornost vseh narodov, zato so Združeni narodi leto 2020 razglasili za Mednarodno leto zdravja rastlin.

Ključne besede: zdravje rastlin, OZN, FAO

Svetovno prebivalstvo eksponentno raste, prav tako pa raste tudi število škodljivcev in bolezni, ki uničujejo rastline ter s tem močno ogrožajo svetovno pridelavo hrane. Ob trendu ukinjanja številnih sredstev za varstvo rastlin bo svet vse bolj na preizkušnji, kako zagotavljati prehransko varnost, varovati okolje in biotsko raznovrstnost ter zmanjšati učinke podnebnih sprememb.

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. decembra 2018 leto 2020 razglasila za Mednarodno leto zdravja rastlin (International Year of Plant Health).

Prizadevanja v letu 2020 bodo usmerjena v povečanje ozaveščenosti javnosti in odločevalcev o politikah, ki se navezujejo na pomen in nujnost varstva zdravja rastlin. Le tako bo moč  doseči zaveze iz mednarodne konvencije z naslovom Cilji trajnostnega razvoja, ki se v prvih dveh prioritetnih točkah nanaša na odpravo revščine in lakote v svetu.

Prihodnje leto bodo povsod po svetu pripravili več kot tisoč dogodkov na temo varstva in zdravja rastlin, vrh vsega pa bo Mednarodna konferenca o zdravju rastlin, ki se bo posvečala ciljem trajnostnega razvoja.

Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.  


Zdrave rastline so temelj vsega življenja

Podatki zadnjih znanstvenih raziskav kažejo, da je zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubljenih do 40 odstotkov pridelkov. Svetovno gospodarstvo vsako leto samo zaradi bolezni rastlin utrpi gospodarsko škodo okoli 220 milijard ameriških dolarjev, zaradi invazivnih insektov pa še dodatnih 70 milijard.

Zdrave rastline so temelj vsega življenja, delovanja ekosistemov ter njihove varnosti in osnova za zagotavljanje zadostnih količin hrane. Škodljivi organizmi in bolezni uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane ter zvišujejo njeno ceno.

Trajnostno zdravje rastlin varuje okolje, gozdove ter biotsko raznovrstnost pred rastlinskimi škodljivimi organizmi, zmanjšuje učinke klimatskih sprememb in podpira napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine v svetu.

Več o mednarodnem letu zdravja rastlin pa na POVEZAVI

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki