Projekt opolnoMOČEN kmet

Projekt opolnoMOČEN kmet

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju

Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju

OpolnoMOČEN kmet je Erasmus+ projekt, ki ga trenutno izvaja Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) v sodelovanju Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in še nekaterimi drugimi organizacijami.  Mlade s podeželja ter mlade kmete želimo opolnomočiti za dialog z deležniki in za zastopanje, ne samo svojih, ampak interesov vseh slovenskih mladih kmetov in mladih, ki živijo na podeželju.

Projekt poteka preko praktičnih srečanj z metodami neformalnega izobraževanja. Mladi tako pridobijo konkretno in realno izkušnjo, hkrati pa se konec srečanja zgodi dialog z deležniki, kjer lahko novo pridobljena znanja preizkusijo v praksi.

Osrednji cilj vsakega dogodka je omogočiti mladim, da identificirajo izzive s katerimi se soočajo kot mladi na podeželju oz. kot mladi kmetje, si ob tem oblikujejo svoje mnenje ali razvijejo lastne predloge ukrepov lokalnih, državnih ali evropskih institucij ter imajo možnost predstaviti svoja mnenja in predloge deležnikom v obliki argumentiranega dialoga.

Program je razdeljen na 4 sklope.

  1. sklop: spoznavanje in predstavitev izzivov

Na začetku se udeleženci predstavijo, zatem se predstavi ZSPM ter se pove namen srečanja in dnevni red oz. potek dneva. Izvede se aktivnost za spoznavanje. Dalje mladi s podeželja oz. mladi kmetje povejo od kod prihajajo in izpostavijo problem s katerim se soočajo na kmetiji ali na podeželju. Udeležence razdelimo v skupine v katerih izberejo skupen izziv, ki se ga bodo lotili. Priporočljivo je izbrati izziv, ki je rešljiv na lokalni ravni (z lokalnimi deležniki).

  1. sklop: predstavitev odločevalskih struktur

Udeležencem predstavimo odločevalske ravni, katere težave se tičejo katere ravni in kontaktne osebe v kmetijskih organizacijah (MKGP, PRP, ARSKTRP, KGZS, KGZS – kmetijskimi zavodi , ZSPM…) ter predstavnike občin, zavodov, krajevnih skupnosti, pristojnih za kmetijstvo. Predstavimo jim tudi bistvene spletne strani za iskanje informacij povezanih s kmetijsko zakonodajo. Udeleženci se začno pripravljati na srečanje: iščejo informacije, pripravljajo argumente, … 

  1. sklop: učinkovito komuniciranje

Sledi predavanje o učinkovitem komuniciranju s pomočjo videov. Pred prihodom deležnikov z udeleženci izvedemo »generalko«, vajo na kateri skozi igro vlog preizkusimo situacijo pri deležnikih. Nastope sproti komentiramo in se skozi to učimo izboljšati argumentacijo pred pričetkom dialoga.

  1. sklop: dialog z deležniki

Udeleženci poskušajo skupaj z predstavniki občin, KGZS, KGZ, krajevnih skupnosti, pristojnih za kmetijstvo, ravnateljem, in predstavnikom zadružništva najti rešitve za izpostavljene težave. Rešitev je lahko tudi to, da se bodo od sedaj naprej redno srečevali oz. da bodo na naslednji seji gostili mlade kmete.

 Delavnice opolnoMOČEN KMET se izvajajo v kmetijskih šolah na območjih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS. Trenutno so jih že izvedli na območju KGZS – Zavoda  Novo mesto v Centru biotehnike in turizma Grm, KGZS – Zavoda Celje v Šolskem centru Šentjur, KGZS – Zavoda Kranj v Biotehniškem centru Naklo ter na območju KGZS – Zavoda Maribor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Pripravljajo se še na delavnice na območju KGZS – Zavoda Ljubljana - Biotehniška fakulteta, KGZS – Zavoda Nova Gorica - Biotehniška šola Nova Gorica, KGZS – Zavoda Ptuj -  Biotehniška šola Ptuj ter na območju KGZS – Zavoda Murska Sobota – Biotehniška šola Rakičan.

ZAKLJUČNO (NACIONALNO) SREČANJE bo potekalo v sklopu Kmetijsko živilskega sejma AGRA (26. avgusta 2019) v Gornji Radgoni, kjer si bodo udeleženci regionalnih delavnic razdelili naloge in zadali nekaj ciljev za nadaljnje delo.

Za zaključek projekta bodo izdali publikacijo opolnoMOČEN KMET v kateri bo skozi fotografije, opise in vtise udeležencev predstavljen vsak regijski dogodek, izzivi in konstruktivni predlogi rešitev le teh, ki so jih kmetje skupaj z deležniki komunicirali. Vključili bomo tudi opise in vtise deležnikov.  (Anja Mager, Fotografija: arhiv ZSPM) 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!