RAZPIS: Za projekte sodelovanja med LAS-i na voljo 3,1 milijona evrov

RAZPIS: Za projekte sodelovanja med LAS-i na voljo 3,1 milijona evrov

Zbornica svetuje, Turizem, Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.

Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis, LAS, ukrep 19.3

Podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s parterji iz tujih držav.

V okviru podukrepa se lahko izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, na primer preko:

  • publikacij, seminarjev, namenjenih usposabljanju,
  • izmenjave osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in
  • koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.

Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Sofinanciranih 85 odstotkov upravičenih stroškov

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov, do podpore pa so upravičene lokalne akcijske skupine v sodelovanju s posameznimi člani.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 6. 1. do vključno 28. 2. 2020 do polnoči. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev  sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša od 60 od 100 možnih točk.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana; tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si.

Več o podukrepu 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!