Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska

Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska

Na svoji 14. seji se je prejšnji teden sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval predlog šeste spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Ključne besede: območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kmetijske podpore

Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so obravnavali spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, katere bistvena sprememba je razmejitev območij z naravnimi omejitvami, ki niso gorska.

V skladu z določili Uredbe ES 1305/2013 in prilogo III, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo razmejitev območij z naravnimi omejitvami z uporabo biofizikalnih meril, ustrezne administrativne enote in natančne prilagoditve.

V analizo so bila vključena vsa območja Slovenije izven gorskega območja, skupaj kar 130 občin. Po opravljeni analizi je 26 občin ustrezalo pogojem za razvrstitev v območja z naravnimi omejitvami. Pri tem se je upoštevalo pravilo, da v primeru, ko je del občine, ki ustreza razvrstitvi v območja z naravnimi omejitvami, že uvrščen v gorsko območje, se razvrstitev v gorsko območje ohrani.

V primeru, da je bila občina cela ali z delom razvrščena v območja s posebnimi omejitvami, pa se po novem razvrsti v območja z naravnimi omejitvami. Skupno se območja z omejenimi možnostmi povečajo za pol odstotka in sedaj obsegajo 86,9 % površine države. Vanje je vključeno 76,2 % vseh kmetijskih zemljišč oziroma dobrih 460.000 hektarjev.

Sprememba PRP zajema posodobitev opisa ukrepa M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljevanju: OMD), kar vključuje predvsem posodobitev opisa OMD, ter druge potrebne prilagoditve. Omenjena sprememba bo omogočila izvedbo ukrepa M13 v letu 2019 že z upoštevanjem nove razmejitve OMD.

Nazaj

Prihajajoči dogodki