O zvereh tudi komisiji Državnega sveta

O zvereh tudi komisiji Državnega sveta

Delo organov KGZS, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)

Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)

Včeraj sta na skupni izredni seji  komisiji državnega sveta, za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, obravnavali težave podeželja zaradi zveri

Po besedah sklicatelja seje Cvetka Zupančiča, predsednika komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, so na seji obravnavali izredno stanje na slovenskem podeželju, saj je tako napadov kot škode  s strani zveri dvakrat več kot lani. Od odgovornih so tudi zahtevali poročilo o tem, kaj so naredili do zdaj, in jih pozvali k učinkovitejšemu ukrepanju.

Po opravljeni razpravi sta komisiji sprejeli naslednje sklepe z namenom, da pristojni ukrepajo bolj hitro in ažurno ter zaščitijo lokalno prebivalstvo:

  1. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevata hitrejše in učinkovitejše izvajanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave ter pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki bodo odpravili težave operativne narave, ki se pojavljajo ob izvajanju interventnega zakona (sprememba 9. člena zakona, ki opredeljuje lovska območja). V skladu s tem se Lovsko zvezo Slovenije in lovske družine poziva k intenzivnejšem odstrelu volka in medveda.
  2. Odvzem velikih zveri se mora prioritetno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in kjer je moten normalni ritem življenja lokalnega prebivalstva.
  3. Pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, se mora upoštevati tudi vsa posredna škoda in manjkajoče živali, katerih kadavrov se ni našlo, je pa nedvoumno, da so bile v čredi v času napada.
  4. Ograje za zaščito premoženja pred napadi velikih zveri morajo biti dostopne za vse upravičence, ki te ograje zahtevajo, ne glede na to, ali so že utrpeli škodo zaradi napada velikih zveri ali ne.
  5. Ograje so za rejce domačih živali neprimerne, zaradi česar je treba določiti in  sprejeti ustreznejše ukrepe, ki bodo prilagojeni posameznemu rejcu glede na značilnost reje in konfiguracijo terena.
  6. Komisiji zahtevata vzpostavitev takšnega števila velikih zveri kot je bilo v obdobju, ko zaradi števila velikih zveri ni bilo večjih konfliktnih situacij v prostoru. Velike zveri se ne smejo pojavljati na območjih, kjer jih takrat ni bilo.
  7. Šakal mora postati lovna divjad. Obravnavati ga je treba kot tujerodno živalsko vrsto in temu prilagoditi ukrepe.
Nazaj

Prihajajoči dogodki