V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizvodno vezana plačila

V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizvodno vezana plačila

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizvodno vezana plačila

Na 13. seji SO za vrtnarstvo v začetku decembra je tekla glavna razprava o shemi Izbrana kakovost zelenjave (IK), pridelavi zelenjave v prihodnjem programskem obdobju in proizvodno vezanih plačilih za zelenjadnice (PVP). Seje so se udeležili tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), dr. Jože Podgoršek s sodelavci, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), mag. Miran Mihelič in direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Branko Ravnik.

Ključne besede: vrtnarstvo, izbrana kakovst, proizvodno vezana plačila

Postaviti pravilne kriterije za shemo

Predstavniki MKGP so na kratko obrazložili stanje pri sektorjih, ki so že vstopili v program promocije in poudarili pomembnost pristopa tudi vrtnarskega sektorja k sektorski promociji. Opozorili so, da so zaradi notificiranja sheme IK pri Evropski komisiji (EK) postopki precej daljši in da nam EK največkrat očita, da kriteriji niso nadstandardni, zato je potrebno biti pazljiv, da bodo v shemi postavljeni ustrezni kriteriji.

Kriterije je potrebno tudi čimprej uskladiti s trgovci. Podali so tudi informacijo, da se naslednje leto odpira Zakon o promociji in bodo možne spremembe. Člani odbora so opozorili na nekatere pomanjkljivosti v sedanji zakonodaji, ki ovirajo vstop zelenjadarjev v program promocije in vzpostavitev sheme IK. Poleg tega so poudarili, da pri nekaterih pridelovalcih še vedno ostaja zadržek glede vstopa v shemo, saj pri tem vidijo le dodaten strošek, dodane vrednosti v smislu višje cene pridelkov, pa ni. Kljub temu so se dogovorili, da pristopijo k pripravi specifikacije za shemo IK.

Do sredstev po 2021 preko OP-jev

Glede spodbujanja pridelave zelenjave v novem programskem obdobju so predstavniki MKGP opozorili, da bodo določene subvencije pri sadju in zelenjavi vezane na organizacije pridelovalcev (OP), zato je nujno razmisliti o ustanovitvi OP za zelenjavo. Za države, ki še nimajo OP, se predlaga 4-letno prehodno obdobje in možnost, da se lahko subvencije vežejo tudi na druge oblike povezovanja, vendar predlog še ni potrjen. V prihodnjem obdobju bo Slovenija usmerjala kmetije na OMD k pašni živinoreji, v ravninskih predelih pa k pridelavi poljščin in zelenjave – tej usmeritvi bodo sledile tudi finančne spodbude.

Pri PVP velike napake

Pri PVP za zelenjadnice so predstavniki MKGP in ARSKTRP opozorili na zelo visoko stopnjo napake. Do lanskega leta je bila 20 %, letos pa je še vedno 10 %, kar je absolutno previsoko – sprejemljiva napaka je do 2 %, sicer lahko EK državo kaznuje z vračilom vseh izplačanih sredstev. Vprašanje je ali umakniti PVP za zelenjadnice ali pa uvesti ukrepe za zmanjšanje stopnje napake.

Napaka nastaja zaradi goljufanja nekaterih, ki površino posejejo in prijavijo, nato pa pridelavo opustijo. Glede rešitve za omejitev goljufij bo odbor pripravil predlog in ga posredoval na MKGP in ARSKTRP. (DM)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki