Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Gospodarjenje  | 
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

Včeraj je potekalo 4. srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Poleg Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije srečanje organizirajo še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zveza slovenske podeželske mladine.

Ključne besede: mladi kmetje, srečanje,

Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je v uvodnem nagovoru poudaril pomen mladih kmetov za prihodnost slovenskega kmetijstva. »Vi ste zgled tudi za druge kmete, ki se še odločajo za prevzem kmetije. Na voljo imamo številne svetle prakse, nekatere od teh bodo v nadaljevanju tudi predstavljene«.

Po uvodni predstavitvi so sledila vsebinska predavanja. Na tokratnem srečanju je bil v ospredju izpostavljen pomen duševnega zdravja, ki je zelo pomembna tema na številnih kmetijah in lahko različni izzivi v vsakdanjem življenju povzročajo velike stiske. Gostja iz Kmetijske zbornice avstrijske Koroške, mag. Friederike Parz, je predstavila temo medsebojnih odnosov na kmetijah. V okviru njihove zbornice so vzpostavili profesionalno svetovanje kmetom, tako v pisarni, na terenu kot preko t.i. »kmečkega telefona skrbi«. Najpogostejše teme so konflikti med generacijami, partnerski odnosi, prenos/prevzem kmetije, preobremenjenost, zdravstvene skrbi in gospodarski izzivi.

Da smo skupaj močnejši in bolj uspešni, je dokazala zgodba pridelovalcev senenega mleka in mesa, ki so se povezovali tudi v okviru Evropskega partnerstva za inovativnost (EIP) »Seneno mleko in meso«. Žiga Kršinar, dr. Janez Benedičič in Boštjan Kosec, slednji s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, so poudarili pomen in prednosti oblikovanja samostojne skupne blagovne znamke, prepoznavanja potreb potrošnikov, zavedanja svojih kakovosti in poguma za določitev ustreznih (visokih) cen za svoje produkte.

Svoje izkušnje kot mlada prevzemnica iz prve generacije upravičencev iz naslova podukrepa 6.1 pa je predstavila Vesna Simeonov, vinogradnica iz Sevnice, ki je kmetijo prevzela v letu 2015, izpolnila svoje obveznosti in že prejela finančna sredstva iz naslova podukrepa. Poudarila je na pomembnost pravočasnih oddaj dokumentacij, evidentiranja in izpolnjevanja vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz naslova prejema sredstev. Zadovoljna je z delom kmetijskih svetovalcev kot tudi z ARSKTRP.  

------------------------------------------------------------------

V obdobju izvajanja PRP 2014-2020 je bilo objavljenih 5 javnih razpisov v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, zadnji javni razpis je bil objavljen oktobra letos. Skupaj je bilo v okviru prvih štirih javnih razpisov odobrenih 43 mio € javnih sredstev. V okviru zadnjega javnega razpisa, ki je odprt do 6. 12.,  je bilo razpisanih 15 mio EUR. V začetku leta 2020 bo objavljen predvidoma še zadnji javni razpis za mlade kmete v višini  5,5 mio €.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki