Organizacije proizvajalcev da, organizacije proizvajalcev ne

Organizacije proizvajalcev da, organizacije proizvajalcev ne

Strokovni odbori, Sadjarstvo, Oljkarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.

Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.

 7. redna seja odbora za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Strokovni odbor za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se je 8. marca sestal na svoji 7. redni seji. Člani odbora so se seznanili s trenutnim stanjem v shemi Izbrana kakovost sadje in predelani izdelki iz sadja (IKS), ki je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena (MKGP) 6. marca 2018.

Po navedbah Janje Kokolj Prošek iz MKGP so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji. Prispevek za promocijo IKS se na osnovi zakona o promociji pobira enkrat letno za nazaj, tako so letos januarja sadjarji dobili odločbe za plačilo prispevka za leto 2018.

Alenka Marjetič Žnidar je prisotne na kratko seznanila s pogoji za ustanovitev organizacij (OP) proizvajalcev in skupin proizvajalcev v sadjarstvu. Pogoji za ustanovitev OP so se znižali, po novem je pogoj, da se trži 75 % pridelka preko OP – ja, 25 % pa lahko tržijo sami.

Pri nekaterih srednje velikih pridelovalcih sadja je položaj obrnjen, sami preko prodaje na domu prodajo 85 – 90 % pridelka in nimajo interesa, da se združujejo v OP, jih pa skrbi, če bodo nepovratna investicijska sredstva v naslednji finančni perspektivi pogojena z obveznim članstvom investitorja (sadjarja) v OP.

Dr. Matej Stopar, koordinator Javne službe v sadjarstvu (JS), je člane odbora seznanil z aktivnostmi  JS v preteklem letu in načrtovanimi aktivnostmi v letošnjem letu. Pod točko razno so člani odbora predlagali teme za razgovor z ministrico, pristojno za kmetijstvo. Predlagajo, da se obravnava vprašanje obnov in opuščanje sadovnjakov, sprememba cone pri FFS ter povrnitev stroškov certificiranja IKS v letu 2019. (V. B.)

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!