Seneno mleko in meso kot priložnost za OMD

Seneno mleko in meso kot priložnost za OMD

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji

Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji

Seneno mleko in meso pomenita priložnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Z EIP projektom Seneno meso in mleko, v katerem sodeluje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, se želi vzpostaviti verigo od pridelave in prireje do prodaje in tako zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Ključne besede: seneno meso, seneno mleko

Danes je na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije potekal posvet na temo Seneno meso in mleko – razvojna priložnost za OMD območja.

Uvodoma je s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prisotne pozdravil direktor Branko Ravnik, ter predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

V nadaljevanju je Boštjan Kosec, vodja EIP projekta Seneno meso in mleko predstavil glavne izivie in cilje, ki so si jih zastavili v projektu.

Predstavljena sta bila tudi dva primera dobre prakse. Žiga Kršinar s Topola pri Medvodah je spregovoril o prodaji ekološkega senenega mesa, Toni Kukenberger z Gorenjih Ponikev pri Trebnjem pa o prodaji ekološkega senenega mleka in mlečnih izdelkov, strokovne vsebine pa je dopolnil  dr. Jože Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije s predavanjem o tehnologiji pridelave sena. Sledila je okrogla miza z vprašanji udeležencev.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.