Kako do uporabnih podatkov

Kako do uporabnih podatkov

Izobraževanje, FADN knjigovodstvo  | 
Kako do uporabnih podatkov

Na KGZS je 19. januarja 2019 potekalo srečanje na temo »Možnosti uporabe standardnih rezultatov FADN pri kmetijskem svetovalnem delu«, ki so se ga udeležili svetovalci, ki delajo na področju FADN iz vseh kmetijsko gozdarskih zavodov, in člani nacionalne komisije FADN, v kateri sodelujejo strokovnjaki iz različnih inštitucij.

Dr. Maja Kožar iz Kmetijskega inštituta Slovenije je uvodoma predstavila pomen FADN knjigovodstva, ki ima v EU in tudi v Sloveniji dolgoletno zgodovino ter široke možnosti uporabe FADN podatkov, ki pa jih v Sloveniji, žal, še premalo koristimo. V nadaljevanju je predstavila »pomembnejše« standardne rezultate, njihov pomen in primerjavo izračunanih kazalnikov z drugimi državami EU.

Damjan Jerič iz KGZS - Zavoda Murska Sobota je predstavil dobro prakso uporabe podatkov FADN za delo s panožnimi krožki, ki so sodobna metoda kmetijskega svetovanja v prenosu znanja med svetovalci in kmeti. Za uporabo podatkov v ta namen je bistveno, da so podatki točni in obdelani v čim krajšem času po zaključku obračunskega leta. V drugem delu srečanja pa smo se osredotočili na povratne informacije FADN, to je rezultate obdelav FADN podatkov. Na Evropski komisiji in nekaterih državah EU so primeri dobrih praks, kjer so rezultati tudi grafično prikazani, možno je tudi interaktivno iskanje želenih podatkov in rezultatov.

Cilj v Sloveniji je, da tudi mi na tem področju naredimo korak naprej in našim kmetijam zagotovimo podatke v prijaznejši obliki, kar bo prav gotovo spodbudilo kmetije k še točnejšemu zapisovanju podatkov, saj si bodo svoje rezultate lažje predstavljali, lahko pa jih bodo tudi primerjali z drugimi podobnimi kmetijami v Sloveniji in EU. Prav gotovo pa bo to bistveno vplivalo tudi na koriščenje podatkov za različne namene.

Nazaj

Prihajajoči dogodki