Vložena kazenska ovadba zaradi vdora na kmetijo

Vložena kazenska ovadba zaradi vdora na kmetijo

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Živinoreja  | 
Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti

Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ponudili pravno pomoč oškodovanemu kmetu po nedavnem vdoru na kmetijo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ponudila pravno pomoč, ker je pomembno, da se tako storilci in njim sorodno misleči zavedajo, da ne le da so takšni vdori na zasebno lastnino nepremišljeno dejanje, temveč je to tudi pravno nedopustno. Zaradi tega je oškodovani s pomočjo KGZS vložil kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja »Kršitev nedotakljivosti stanovanja« po 141. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja »Neupravičeno slikovno snemanje« po 149. členu Kazenskega zakonika.
Dejstvo je, da so protestniki skozi zaprta vrata dvorišča nezakonito vstopili na kmetijo in nadalje celo v hlev. Da so to naredili naklepno, kaže vsa njihova priprava, transparenti in prenašanje neupravičenega vstopa na posest v živo na Facebooku. Kljub pozivom lastnika se iz hleva in posesti niso odstranili, ampak se jih je najmanj 10 dlje časa zadrževalo v hlevu. Tam so snemali in drugače vznemirjali živali, za katere je poskrbljeno po vseh standardih in nikakor niso vajene prisotnosti takšnega števila ljudi.
Dejanje je nesprejemljivo tudi z vidika biovarnosti. Vemo namreč, da obstaja velika nevarnost prenosa raznih bolezni iz tujine, zato je nujno, da so živali zaprte in zavarovane pred vstopi neznanih oseb. Takšno varovanje je temelj zagotavljanja varnosti hrane.
Poleg nezakonitega vstopa so protestniki storili tudi kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja po prvem odstavku 149. člena Kazenskega zakonika, saj so vse dogajanje na kmetiji, tako na dvorišču in v hlevu, prenašali v živo na Facebook strani. S takšnim ravnanjem so občutno posegli v osebno življenje lastnika. Brez dovoljenja so snemali lastnika na lastnem posestvu in njegove reakcije na njihov vdor na posestvo ter prostore, v katerih opravlja kmetijsko dejavnost. Tak poseg v zasebno lastnino in zasebnost nima nobenega opravičila in je nedopusten, zato lastnik pričakuje, da bo policija izpeljala vse potrebne postopke in da bodo storilci primerno kaznovani.

Nazaj

Prihajajoči dogodki