Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost za OMD območja

Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost za OMD območja

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Predelava živil živalskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja  | 
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost za OMD območja

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Z EIP projektom bomo vzpostavili celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotovili dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Vabimo vas na posvet Seneno meso in mleko – razvojna priložnost za OMD območja, ki bo v sredo, 13. marca 2019, ob 10. uri v dvorani v pritličju na KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana.

 

 

Dnevni red:

10:00       Začetek posveta in uvodni nagovor: KGZS in MKGP

10:20       Predstavitev projekta: Boštjan Kosec, vodja EIP projekta Seneno meso in mleko

10:35       Primer dobre prakse: predstavitev kmetije Kršinar, prodaja ekološkega senenega mesa

10:45       Tehnologija pridelave sena: Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije

11:05       Primer dobre prakse: predstavitev kmetije Kukenberger, prodaja ekološkega senenega mleka in mlečnih izdelkov

11:15       Okrogla miza in vprašanja udeležencev 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov: seneno@kgzs.si

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.«

Nazaj

Prihajajoči dogodki