Nemci lahko, pri nas pa ne

Nemci lahko, pri nas pa ne

Gozdarstvo in lovstvo  | 
Nemci lahko, pri nas pa ne

Po mesecih razprav so se nemški zakonodajalci sredi decembra strinjali z novim zakonom, ki kmetom olajša usmrtitev volkov, da bi zaščitili svojo živino.

Tako bodo živinorejci sedaj imeli pravico ustreliti volkove, če ti povzročijo resno škodo živalim. Novi zakon dovoljuje ustrelitev volkov vse do takrat, ko na območju ni več napadov na domače živali, kmetje pa imajo dovoljenje za odstrel volka ne glede na to, ali je določena žival odgovorna za napad na čredo. Zakon določa tudi finančno nadomestilo kmetom in pastirjem pastirjev v primeru napada. Prav tako je nezakonito hranjenje ali vabljenje volkov.

Ukrepi naj bi odpravili strah pred volkovi, ki se je razvil v mnogih nemških podeželskih skupnostih. Kmetje so se zavzeli za pravico do zaščite svoje živine po močnem naraščanju števila napadov volkov na živino.

KGZS zanima, ali ni Nemčija članica EU in ali za njo ne velja Bernska konvencija in habitatna direktiva, na katere se naša vlada sklicuje pri sprejemu ustreznih ukrepov. Razvite družbe se zavedajo, da je treba zavarovati tiste, ki pridelujejo hrano in skrbijo za kultivirano podeželje, ne pa dopuščati prekomerno razmnoževanje zveri, ki ogrožajo rejo živine in varnost ljudi na podeželju. Skrajni čas je,  da tudi pri nas začnejo ustrezni organi delovati v luči odgovorne in dosledne politike upravljanja z zvermi in zaščite ljudi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!