Seneno meso in mleko

Okusno in tradicionalno – to je naše!

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z letom 2019 pričela z izvajanjem triletnega projekta Seneno meso in mleko v okviru EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) kot vodilni partner. Projekt sestavljajo še naslednji partnerji:

 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • P-ino d.o.o.
 • Mlekarna Celeia d.o.o.
 • IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
 • Kmetija Kukenberger
 • Kmetija Zadravec
 • Kmetija Kršinar
 • Kmetija Apat
 • Kmetija Ovsenik

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Moto projekta: Iščemo koristi za  kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali prostoru.

V letu 2019 izvedene aktivnosti:

Steber ORGANIZIRANOST

 • Blagovna znamka Seneno
 • Vzpostavili bazo ponudnikov senenih izdelkov
 • Obiskali in analizirali javne zavode, ter jim predstavili izdelke iz senenega mesa in mleka
 • Predlog specifikacije ZTP seneno meso in predlog za vpis ZTP seneno mleko

Steber MARKETING

 • Raziskavo o prednosti senenega mleka, mesa ter mlečnih, mesnih izdelkov
 • Izvedba promocij, predstavitev in degustacij
 • FACEBOOK: Seneno
 • Oddaja Ljudje in zemlja
 • Objave na radijskih postajah RTV SLO in Radio Ognjišče
 • Predstavitev projekta na sejmih in ostalih dogodkih
  • AgriTech 2019
  • AGRA 2019
  • EKO posvet, Pivola, 25.1.2019
  • Posvet: ekološko,lokalno, idealno, Ljubljana, 11.3.2019
  • Konferenca Life Natura, Ptuj, 17.5.2019
  • Govedorejska razstava v Šaleški dolini, Šoštanj, 5.10.2019
  • Obvezna predavanja za Mlade kmete, november 2019
  • Zadravčevih Erjavčevih dnevih, Radenci, 7.11.2019
  • Posvetu JSKS, Laško, 25. - 26.11.2019
 • Strokovni dogodki
  • Seneno meso in mleko – razvojna priložnost za OMD območja, Ljubljana, 13.3.2019
  • »Certificiranje senenega mesa« na sejmu AGRA, Gornja Radgona, 8.2019
  • »Promocija in prodaja senenega mesa in mleka«, Ljubljana, 9.2019

V pripravi so sledeče aktivnosti:

Steber ORGANIZIRANOST

 • Ustanovitev gospodarskega subjekta za izvedbo projekta: Zavod

Steber MARKETING

 • Spletna stran Seneno 

Steber PODPORA PRIDELOVALCEM

 • Razvoj 2 izdelkov iz senenega mleka in 2 izdelkov iz senenega mesa
 • Izvedba poskusa za povečanje kvalitete in kakovosti paše ter sena
 • Izdelava IDEJNE ZASNOVE za Sodobno sušilnico v obliki kozolca