Oddelek za gozdarstvo

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Egon Rebec
T: (01) 51 36 631
E: egon.rebec@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Andrej Andoljšek
M: 051 335 685
E: andrej.andoljsek@kgzs.si

Višji koordinator za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Mihael Koprivnikar
T: (01) 51 36 702
E: miha.koprivnikar@kgzs.si