Sektor za finančne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
M: 031 336 539
E: gasper.peckaj@kgzs.si

 


Odgovorna analitičarka VII/2 za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Nataša Borovnik
T: (01) 51 36 686
E: natasa.borovnik@kgzs.si

Računovodkinja VII/1 za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Jožica Jakopič
T: (01) 51 36 612
E: jozica.jakopic@kgzs.si

Računovodkinja VII/1:
Mateja Červ
T: (01) 51 36 692
E: mateja.cerv@kgzs.si

Analitičarka VII/2 (I):
Damjana Renko
T: (01) 51 36 612
E: damjana.renko@kgzs.si

Knjigovodkinja V za področje plačilnega prometa in obračuna plač:
Vida Novak
M: 041 236 724
E: vida.novak@kgzs.si

Knjigovodkinja V za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Alenka Murk (začasno odsotna)
T: (01) 51 36 692
E: alenka.murk@kgzs.si