Vodstvo zbornice

T: (01) 513 66 00 
F: (01) 513 66 50
kgzs@kgzs.si
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Predsednik: Roman Žveglič
T: (01) 513 66 06

Direktor: Janez Pirc
T: (01) 513 67 00


Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno

Vodja oddelka III:
Robert Peklaj
T: (01) 51 36 640
E: robert.peklaj@kgzs.si

Višja sodelavka I:
Ana Marenk
T: (01) 51 36 688
E: ana.marenk@kgzs.si

Višja sodelavka II za odnose z javnostmi:
Tatjana Vrbošek
T: (01) 51 36 609
E: tatjana.vrbosek@kgzs.si

Višji sodelavec III za odnose z javnostmi:
Marjan Papež
T: (01) 51 36 678
E: marjan.papez@kgzs.si

Sodelavka VII/2 za odnose z javnostmi ter trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter projekt Seneno meso in mleko:
Klara Otoničar
T: (01) 51 36 633
E: klara.otonicar@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I):
Monika Čerin
T:(01) 51 36 660
E: monika.cerin@kgzs.si

Organizatorka dela VII/1:
Marjana Pišek
T: (01) 51 36 606
E: marjana.pisek@kgzs.si

Organizatorka dela VII/1:
Barbara Švigelj
T: (01) 51 36 700
E: barbara.svigelj@kgzs.si