Sektor za kmetijsko svetovanje

Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja JSKS
T: (01) 51 36 710
M: 041 366 523
E: anton.jagodic@kgzs.si  

  


Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

mag. Olga Oblak
namestnica vodje sektorja in vodja Oddelka za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

M: 041 762 457
E: olga.oblak@kgzs.si

Darja Pipan
vodja službe za knjigovodstvo, podjetništvo in CECRA usposabljanje

M: 041 728 247
E: darja.pipan@kgzs.si 

Igor Hrovatič
vodja službe za razvoj metod in kakovost kmetijskega svetovanja, CECRA usposabljanje, navzkrižno skladnost, ekološko in sonaravno kmetijstvo ter projektno delo

T: (01) 51 36 694
M: 041 683 279
E: igor.hrovatic@kgzs.si

Marinka Korošec
vodja službe za izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu

M: 031 206 034
E: marinka.korosec@kgzs.si

Jana Žiberna
vodja službe za ekološko in sonaravno kmetijstvo, usposabljanje kmetijskih svetovalcev, izobraževanje kmetov
M: 040 590 776
E: jana.ziberna@kgzs.si

Jože Očko
koordinator za področje mladih kmetov in strokovno tehnični sodelavec

M: 031 347 784
E: joze.ocko@kgzs.si

 


Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

dr. Dušica Majer
vodja Oddelka za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu ter vodja službe za področje rastlinske pridelave, varstva rastlin, hmeljarstva, podnebnih sprememb, varstva narave in okolja, upravljanja in varovanja voda

T: (01) 51 36 684
M: 051 691 527
E: dusica.majer@kgzs.si

Vojmir Bizjak 
vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje

M: 041 366 524
E: vojko.bizjak@kgzs.si

Tončka Jesenko
vodja službe za poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo

T: (01) 51 36 636
M: 051 649 042
E: toncka.jesenko@kgzs.si

Gabrijela Salobir
vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano

T: (01) 51 36 634
M: 040 229 020
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Alberta Zorko
vodja službe za rejo prežvekovalcev in gradnje kmetijskih objektov
M: 040 230 020
E: alberta.zorko@kgzs.si

 


Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

dr. Jernej Demšar
vodja Oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

T: (01) 51 36 676
M: 041 366 527
E: jernej.demsar@kgzs.si

Andrejka Krt
vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju

T: (01) 51 36 646
M: 041 366 650
E: andreja.krt@kgzs.si

Barbara Trunkelj
vodja službe za ukrepe razvoja podeželja

T: (01) 51 36 644
M: 041 366 516
E: barbara.trunkelj@kgzs.si

Mateja Gorše Janežič
višja koordinatorka za področje kmetijske politike in razvoja podeželja

M:070 739 024
E: mateja.gorse-janezic@kgzs.si

Mojca Bozovičar
višja sodelavka II za področje kmetijske politike in razvoja podeželja

T: (01) 51 36 644
M: 070 613 082
E: mojca.bozovicar@kgzs.si

 


Oddelek za javna naročila in projekte

Klara Otoničar
Vodja oddelka za javna naročila in projekte
                                                                                                                                                                              M: 040 234 060
E: klara.otonicar@kgzs.si

Projekti: 

mag. Aleš Tolar
strokovni sodelavec VII/2 (I) s področja javnih naročil in projektov

M: 040 367 045
E: ales.tolar@kgzs.si

Neja Žogan Čokl
višja sodelavka III za področje javnih naročil in projektov

M: 070 401 120
E: neja.zogan-cokl@kgzs.si

Saša Plestenjak
višja sodelavka I za področje javnih naročil in projektov

M: 040 517 168
E: sasa.plestenjak@kgzs.si

Aleš Šifrer
strokovni sodelavec VII/2 (I) s področja javnih naročil in projektov, povezanih z digitalizacijo JSKS

M: 041 226 484
E: ales.sifrer@kgzs.si

Saša Hočevar
višja sodelavka III za področje projektnega dela, mednarodnega sodelovanja in digitalizacije JSKS

T: (01) 51 36 610
M: 031 875 572
E: sasa.hocevar@kgzs.si

Javna naročila:

Matevž Močnik Grčar
višji sodelavec II za področje javnih naročil in projektov

M: 040 841 521
E: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si

Irena Zaletelj
višja sodelavka I za področje javnih naročil in projektov

M: 040 517 189
E: irena.zaletelj@kgzs.si

Lucija Pinterič
višja sodelavka II s področja izvedbe javnega naročila v zvezi z individualnim svetovanjem na področju gospodarske učinkovitosti in izboljšanja odpornosti kmetij

M: 070 444 202 Psihosocialna podpora
M: 070 661 800
E: lucija.pinteric@kgzs.si