Sektor za kmetijsko svetovanje

Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja JSKS
T: (01) 51 36 710
M: 041 366 523
E: anton.jagodic@kgzs.si

Urška Senčar Hočevar
svetovalka VII/1 (I) s področja mednarodnega sodelovanja, javnih naročil in razpisov, projektnega dela in organizacije dogodkov KGZS
T: (01) 51 36 615
M: 041 833 590
E: urska.sencar@kgzs.si    

  


Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

mag. Olga Oblak
namestnica vodje sektorja in vodja Oddelka za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj
T: (01) 51 36 682
M: 041 762 457
E: olga.oblak@kgzs.si

Darja Pipan
vodja službe za knjigovodstvo, podjetništvo in CECRA usposabljanje
T: (01) 51 36 628
M: 041 728 247
E: darja.pipan@kgzs.si 

Igor Hrovatič
vodja službe za razvoj metod in kakovost kmetijskega svetovanja, CECRA usposabljanje, navzkrižno skladnost, ekološko in sonaravno kmetijstvo ter projektno delo
T: (01) 51 36 694
M: 041 683 279
E: igor.hrovatic@kgzs.si

mag. Aleš Tolar
višji koordinator za področje mednarodnega sodelovanja in  javne razpise
T: (01) 51 36 610
M: 040 367 045
E: ales.tolar@kgzs.si

dr. Doris Kokalj Sinkovič
višja sodelavka za področje mednarodnega sodelovanja, javne razpise in posebna varovana območja
T: (01) 51 36 685
E: doris.kokalj-sinkovic@kgzs.si 

Jože Očko
koordinator za področje mladih kmetov in strokovno tehnični sodelavec

T: (01) 51 36 696
M: 031 347 784
E-mail: joze.ocko@kgzs.si

Jana Žiberna
vodja službe za ekološko in sonaravno kmetijstvo, usposabljanje kmetijskih svetovalcev, izobraževanje kmetov
T: (01) 51 36 690
M: 040 590 776
E: jana.ziberna@kgzs.si

Neja Žogan Čokl (začasno odsotna)
višja sodelavka III s področja projekta LIFE IP NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
T: (01) 51 36 714
E: neja.zogan-cokl@kgzs.si

Dominika Klavž
višja sodelavka III s področja projekta EIP Seneno meso in mleko
M: 040 549 160
E: dominika.klavz@kgzs.si

 


Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

dr. Dušica Majer
vodja Oddelka za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu ter vodja službe za področje rastlinske pridelave, varstva rastlin, hmeljarstva, podnebnih sprememb, varstva narave in okolja, upravljanja in varovanja voda
T: (01) 51 36 684
M: 051 691 527
E: dusica.majer@kgzs.si

Vojmir Bizjak 
vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško politiko in namakanje
T: (01) 51 36 648
M: 041 366 524
E: vojko.bizjak@kgzs.si

Tončka Jesenko
vodja službe za poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo
T: (01) 51 36 636
M: 051 649 042
E: toncka.jesenko@kgzs.si

Gabrijela Salobir
vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano
T: (01) 51 36 634
M: 040 229 020
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Alberta Zorko
vodja službe za rejo prežvekovalcev in gradnje kmetijskih objektov
T: (01) 51 36 665
M: 040 230 020
E: alberta.zorko@kgzs.si

mag. Jožica Vodopivec Rozman
višja sodelavka za področje javnih razpisov, strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve ter delo z društvi in podeželsko mladino
T: (01) 51 36 642
M: 041 310 184
E: jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si

 


Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

dr. Jernej Demšar
vodja Oddelka za kmetijsko politiko in razvoj podeželja
T: (01) 51 36 676
M: 041 366 527
E: jernej.demsar@kgzs.si

Barbara Trunkelj
vodja službe za ukrepe razvoja podeželja
T: (01) 51 36 644
M: 041 366 516
E: barbara.trunkelj@kgzs.si

Andrejka Krt
vodja službe za dopolnilne dejavnosti in  družbene storitve na podeželju
T: (01) 51 36 646
M: 041 366 650
E: andreja.krt@kgzs.si

Marinka Korošec
vodja službe za izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu
T: (01) 51 36 677
M: 031 206 034
E: marinka.korosec@kgzs.si

mag. Martin Nose
vodja Službe za ekonomiko kmetijstva, davke in nekatere ukrepe razvoja podeželja
T: (01) 51 36 656
M: 040 549 162
E: martin.nose@kgzs.si

Mateja Gorše Janežič
višja sodelavka III s področja projektov FAIRSHARE in I2CONNECT ter ekonomike kmetijstva
T: (01) 51 36 656
E: mateja.gorse-janezic@kgzs.si

Matevž Močnik Grčar
višji sodelavec III s področja projekta LIFE IP NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
T: (01) 51 36 714
E: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si