Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si


 

Strokovna sodelavka VII/2 (I) za področje pravnega svetovanja:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si

Strokovna sodelavka VII/2 (I) za področje socialne varnosti:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

Strokovni sodelavec VII/2 (I) za področje pravnega svetovanja:
mag. Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si

Višji sodelavec III za področje zborničnega prispevka:
Sašo Rožman
T: (01) 51 36 704
E: saso.rozman@kgzs.si