Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si


 

Višja sodelavka I za področje pravnega svetovanja:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si

Višji sodelavec I za področje pravnega svetovanja:
mag. Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si
 
Višja sodelavka I za področje socialne varnosti:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

Svetovalka VII/1 (I) za področje zborničnega prispevka:
Petra Juhart (začasno odsotna)
T: (01) 51 36 704
E: petra.juhart@kgzs.si

Višja sodelavka III - pripravnica za področje zborničnega prispevka:
Tadeja Mancini
T: (01) 51 36 704
E: tadeja.mancini@kgzs.si