Novice

Izberite kategorijo:
Kmetovanje je stresen poklic
Iskanje skupne rešitve
Poudarek na spremembah in inovacijah
Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
KGZS gostila navzkrižni mednarodni obisk v okvi...
Na fotografiji od leve proti desni: Marko Krošelj; izr. prof. dr. Jerneja Jakopič; Andreja Brence; prof. dr. Franci Štampar; Tatjana Buzeti; prof. dr. Peter Bončina; Anton Koršič; Janez Pirc; Mauro Favot; Mario Šilec.
Nova storitev EnaSVET KGZS
Redno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022
Uspeh slovenskih strokovnjakov s področja goved...
Priložnost za poljedelce
Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje...
Slovenske izkušnje za srbsko podeželje
Prijave za Rural Inspiration Awards 2022 – nate...

Najboljše je blizu

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, | 28. 04. 2022
Najboljše je blizu

S kmetije za vas

Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, | 26. 04. 2022
S kmetije za vas
Komunikacija in graditev odnosov
Paradižnik ogroža nov virus
Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega cil...
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK
Travniki Nature 2000 na kvizu »Mladi in kmetijs...
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Katero šolo izbrati
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost,...
mag. Marjan Dolenšek Foto: Agrobiznis-Finance
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi