Poudarek na spremembah in inovacijah

Poudarek na spremembah in inovacijah

JSKS, Izobraževanje  | 
Poudarek na spremembah in inovacijah

V okviru usposabljanja za pridobitev mednarodne licence za svetovalce CECRA se je v začetku oktobra prva generacija slovenskih svetovalcev udeležila strokovnega obiska na svetovalni organizaciji v tujini, ki je eden od pogojev za pridobitev licence. Kot ciljna ustanova je bil izbran Teagasc (The Irish Agriculture and Food Development Authority) na Irskem.

Teagasc je poldržavni organ (60 % financiranje iz javnih sredstev) v Republiki Irski, ki je odgovoren za raziskave in razvoj, usposabljanje in svetovanje v kmetijsko-živilskem sektorju. Uradni naslov organa je Teagasc – Uprava za kmetijstvo in razvoj hrane. Sedež organizacije je v Oak Parku, ki je okrog 300 ha veliko posestvo namenjeno raziskovalnim dejavnostim. Sprejel nas je direktor za prenos znanja in vodja območne enote s specialisti za posamezna področja. Skupaj so nam predstavili delovanje organizacije, stanje kmetijstva na irskem splošno in po posameznih panogah. Služba deluje na področju raziskovanja, svetovanja in izobraževanja. Zelo poudarjajo pomembnost sodelovanja med aplikativnimi raziskavami in prenosom znanja na svetovalno službo in preko njih do končnega uporabnika. Pod svojim okriljem združujejo 7 raziskovalnih centrov, 12 svetovalnih enot z več kot 52 izpostavami in 7 višjih šol (4 Teagasc in 3 privatne).

Obiskali smo tudi kmetijo Petra O'Hanrahana v Thomastownu v grofiji Kilkenny. Petrova kmetija je demonstracijska in kot taka vključena v 5 letno kampanjo (2022-2026) Mleko Meso 500, ki jo spodbuja Teagasc in je usmerjena v izboljšanje potenciala prireje mesa iz mlečnih čred krav.

Johnstown Castle Research Centre

Je glavni državni raziskovalni center za raziskavo tal. Celotno posestvo obsega 400 ha. Raziskovalni center nudi podporo drugim centrom, sistemom za proizvodnjo goveda, drobnice. Razvijajo rešitve z različnimi podprogrami glede gnojenja, upravljanje s tlemi, učinkovitosti rabe hranil, vsebnosti hranilnih snovi, gnojil, rabo zemljišč (kje je smiselno opustiti pridelavo, da se zavaruje narava), emisije toplogrednih plinov. Popoldne smo si ogledali kako v praksi deluje izvajanje progama, ki proučuje okoljske in ekonomske vplive izvajanja nitratne in vodne direktive. Preko 300 kmetij sodeluje v programu, ki svetovalcem in raziskovalcem s podatki o managementu in s pomočjo pri izvedbi monitoringa, izvedbe poskusov in meritev pomaga izvajati cilje programa. Na kmetijsko intenzivnih področjih preverjajo kako trenutne regulative vplivajo na kakovost vode, izpiranje nitratov in fosforja na različnih tipih tal itd. Pridobljeni podatki bodo služili naprej političnim odločevalcem pri snovanju novih politik. 

Paddy O’Keeffe Innovation Centre

Center uporabljajo raziskovalci, strokovnjaki in svetovalci, ki sodelujejo pri zagotavljanju programa raziskav in inovacij Teagasc Animal & Grassland, ter pri zagotavljanju dela programa Teagasc Education. Delovanje raziskovalnega centra temelji na področju travinja, vzreje živali in zdravja ter različnih sistemov kmetovanja. Njihova motivacija za delo je poudarek na inovacijah, spremembah, razvoju, produktivnosti in nenazadnje trajnosti irskega kmetijstva in podeželskega načina življenja. Obiskali smo tudi svetovalno službo v Clonmelu, kjer so nam trije svetovalci predstavili delo svojega področja.

________________________________________________

Daljše poročilo si lahko preberete TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!