V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki jo želimo ohraniti za prihodnje generacije

V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki jo želimo ohraniti za prihodnje generacije

Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Oljkarstvo, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Projekti, Obvestila za javnost, Živinoreja, Kmetijstvo  | 
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki jo želimo ohraniti za prihodnje generacije

Prejšnji teden je potekalo prvo regionalno srečanje o dobrih praksah kmetijstva v območjih Nature 2000. 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI, pričela s serijo regionalnih srečanj Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Prvo srečanje so sicer v spletni obliki zaradi epidemioloških razmer, gostili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Regionalna predavanja bodo sicer v letu 2022 potekala po vsej Sloveniji. Vabljeni, da nas spremljate. 

 

Matevž Močnik Grčar, iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija, je v uvodu predstavil naravovarstveno omrežje Natura 2000 in projekt LIFE-IP NATURA.SI, v katerega so vključeni tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter kmetijsko gozdarski zavodi Ptuj, Nova Gorica in Ljubljana. LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) vodi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni partnerji v projektu izvajajo tudi konkretne akcije na terenu v treh pilotnih območjih - Štajerska, Slovenska Istra ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Med aktivnostmi so tudi preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge.

 

Več o vsebini predavanja najdete TUKAJ in na ogled je VIDEO posnetek

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki