Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji

Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji

Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje, Gospodarjenje, Projekti, Izobraževanja  | 
Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je organizirala prvi navzkrižni mednarodni obisk v okviru projekta i2connect.

Projekt i2connect, v katerega je KGZS vključena v sklopu mreže SEASN (mreža kmetijskih svetovalnih služb jugovzhodne Evrope), si prizadeva spodbuditi in okrepiti kompetence kmetijskih svetovalcev na področju razumevanja interaktivnih inovacijskih procesov, saj bodo na ta način lažje podpirali interaktivne inovacije v kmetijstvu, ki so in bodo tudi v prihodnje čedalje bolj pomembne pri odzivanju na številne izzive v evropskem kmetijstvu in gozdarstvu.

Interaktivna inovacija je proces, v katerem različni akterji (kmetje, svetovalci, raziskovalci,…) združijo svoje znanje (praktično, podjetniško, znanstveno,…) in sodelujejo pri razvijanju rešitev za določen izziv v kmetijstvu. Ta proces pa pogosto vodi do razvoja inovativnih rešitev. Boljši kot so odnosi oziroma sodelovanje med akterji, boljši je tudi končni rezultat oziroma inovacija.  Glede na navedeno so EIP projekti običajno odlični praktični primeri interaktivnih inovacijskih procesov. Tudi za namen navzkrižnega obiska v Sloveniji je bil kot osrednja tema dogodka izbran EIP projekt z naslovom »Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih«.

Namen navzkrižnih obiskov v projektu i2connect je ponuditi kmetijskim svetovalcem priložnost, da na izbranem praktičnem primeru preizkusijo in okrepijo znanje s področja interaktivnih inovacijskih procesov. Za proučevanje teh procesov so na voljo posebna »orodja za analizo mreže sodelovanja«, razvita s strani nizozemskega svetovalca Eelke Wielinga. Ta orodja so pravzaprav rdeča nit, ki udeležence vodi skozi celoten program dogodka, saj lahko s pomočjo teh orodij in preko pogovora s ključnimi akterji izbranega praktičnega primer spoznajo in bolje razumejo vloge posameznih akterjev, njihove medsebojne odnose, načine sodelovanja, spoprijemanja z morebitnimi težavami, konflikti ipd.

V Sloveniji smo gostili kmetijske svetovalce iz petih evropskih držav – Grčije, Cipra, Francije, Nemčije in Slovenije. Dogodek se je odvijal med 14. in 16. marcem 2022 s pričetkom v prostorih KGZS, nadaljeval pa v Slapu pri Vipavi, in sicer na vinarski kmetiji Vina Urban Petrič. Dogodek sta odlično moderirali in vsebinsko povezovali usposobljeni trenerki s področja interaktivnih inovacijskih procesov, in sicer Jana Žiberna (KGZS) ter Natalija Pelko (KGZS - Zavod Novo mesto). V programu je aktivno sodeloval tudi Eelke Wielinga, ki je s svojim znanjem še dodatno okrepil razumevanje in pomen zgoraj omenjenih orodij. Na dogodku so bili seveda prisotni tudi ključni predstavniki praktičnega primera - EIP projekta na temo trajnostne pridelave grozdja. Predstavili so projekt ter na terenu prikazali inovacijo, ki je nastala tekom projekta, nato pa so bili udeleženim svetovalcem na voljo za njihova vprašanja oziroma intervjuje v obliki skupinskih delavnic.

Udeleženci so po koncu dogodka podali zelo pozitivne odzive, v svoje domače delovno okolje pa bodo odnesli veliko novega znanja, nove ideje in motivacijo za nadaljnje delo. Prvi tovrsten dogodek v okviru projekta i2connect je tako prinesel želene rezultate in služil kot navdih za nov, »interaktivno inovacijski« pristop v kmetijskem svetovanju.

Za boljši vpogled v dogajanje na tem zanimivem dogodku, lepo vabljeni k ogledu krajšega videoposnetka, za katerega je poskrbel Thomas Alfoeldi, ki v projektu i2connect sodeluje v okviru inštituta FiBL, Švica. Posnetek prikazuje celoten potek dogodka, kaj je pomembno pri organizaciji ter na kakšen način so bile izvedene skupinske delavnice, ki so predstavljale večinski del programa.

Več informacij o projektu i2connect je na voljo na uradni spletni strani projekta, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku: https://i2connect-h2020.eu/

Navzkrižni obisk i2connect v Sloveniji

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!