KGZS gostila navzkrižni mednarodni obisk v okviru projekta Fairshare

KGZS gostila navzkrižni mednarodni obisk v okviru projekta Fairshare

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Izobraževanje, Gospodarjenje  | 
KGZS gostila navzkrižni mednarodni obisk v okviru projekta Fairshare

Projekt Fairshare, v katerega je KGZS vključena v sklopu mreže SEASN (mreža kmetijskih svetovalnih služb jugovzhodne Evrope), je evropski projekt, katerega cilj je podpirati kmetijske svetovalce pri uporabi digitalnih svetovalnih orodij in storitev za podporo bolj produktivnemu in trajnostnemu kmetijstvu. V projektu je vključenih več kot 15 držav po vsej Evropi.

Ključne besede: projekt Fairshare, JSKS, E naSVET

Slovenija oziroma KGZS v tem projektu razvija in vzpostavlja 2 digitalni orodji: Program za strateški menedžment - ISM projekt, v okviru katerega vzpostavljamo aplikacijo SMT, ter drugo orodje, ki bo namenjeno DIGITALIZACIJI KLASIČNEGA MODELA KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE  - v okviru katerega želimo svetovno platformo namenjeno učenju Moodle, preoblikovati za potrebe v kmetijstvu in sicer za E izobraževanje in E svetovanje kmetijam ter tudi drugim zainteresiranim deležnikom in svetovalcem – aplikacijo smo poimenovali E naSVET KGZS.

V okviru teh posameznih uporabniških modelov je kot ena od zahtev projekta tudi izvedba navzkrižnega obisk v Sloveniji, katerega se morajo udeležiti predstavniki vsaj treh različnih držav, organizacij partneric v tem projektu. Namen izvedbe tega obiska je predstaviti naš uporabniški model in prisluhniti predstavitvam njihovih uporabniških modelov. Poleg predstavitve teh orodij pa je izvedba takega dogodka namenjena tudi povezovanju, izmenjavi informacij in sodelovanju pri razvoju teh orodij z različnimi idejami, izkušnjami, znanji. Zgrajene mreže kontaktov nam bodo omogočale možnost konzultiranja, reševanja svojih nejasnosti, informiranja, vse z namenom lažjega dela z našimi izzivi pri delu z aplikacijami, ki jih uvajamo. Na KGZS smo na naš Navzkrižni obisk posebej povabili partnerje projekta, ki razvijajo podobne aplikacije, uporabniške modele kot mi in imajo pri tem že več izkušenj.

V Sloveniji smo gostili kmetijske svetovalce iz štirih evropskih držav – Španije, Latvije, Nemčije in Hrvaške. Dogodek se je odvijal med 19. in 21. oktobrom 2022 v prostorih KGZS in v drugem dnevu s terenskim ogledom 3 različnih kmetij v širši okolici Maribora, ki imajo v svoje procese vključena določena interaktivna orodja, pristope in pomembno vlogo pri svojem razvoju namenjajo tudi izobraževanju in pridobivanju novih znanj. Gostom smo želeli pokazati tudi izredno pestrost slovenske pokrajine in kmetovanja, obiskali smo hribovsko, turistično kmetijo pri Kovačniku, Planica nad Framom, kjer smo si ogledali njihovo izredno pestro in široko kmetijsko dejavnost, predstavili so nam tudi širok nabor dejavnosti na področju predelave kmetijskih proizvodov in bogastvo njihovih skrbno predelanih živil tudi okusili pri kosilu na izredno bogato obloženih krožnikih. V okviru posestva KGZ Krajnc (Žipo Lenart), ki je eno največjih kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, smo si ogledali pestrost njihovih dejavnosti, s poudarkom predvsem na poljedelski proizvodnji in uporabi različnih strojev, naprav namenjenih spremljanju in pomoči pri oskrbi posevkov, spravilu pridelkov,…Na eni od svojih lokacij so nam pokazali tudi druge dejavnosti, ki jih tam izvajajo. Svoj terenski ogled pa smo zaključili na vinogradniški kmetiji Doppler v Kozjaku nad Pesnico, kjer so nam predstavili izzive na področju vinogradništva, predvsem pri uvajanju zahtev ekološkega vinogradništva, ter njihove inovativne, interaktivne pristope na področju vinarstva in kletarjenja. Svoj obisk smo zaključili ob bogato obloženi mizi in degustaciji njihovih vin. Pri obiskih na terenu so sodelovali tudi naši kmetijski svetovalci, kjer smo poskrbeli za predstavitev različnih vrst svetovalcev in s tem pokazali različne nivoje in načine delovanja našega kmetijskega svetovalnega sistema (od terenskih kmetijskih svetovalcev, specialistov, skupnih specialistov do vodij oddelkov kmetijskega svetovanja). Tretji dan pa je bil namenjen delavnicam, kjer smo preko različnih delavnic razmišljali o nadaljnjih izzivih razvoja naše aplikacije.

Udeleženci so po koncu dogodka podali zelo pozitivne odzive, v svoje domače delovno okolje pa so odnesli veliko novih, izmenjanih informacij ter izredno pozitivno izkušnjo Slovenije kot gostiteljice, naše pestre, lepe pokrajine in odprtih, gostoljubnih ljudi ter tudi spomin na našo izredno dobro kulinariko.

KGZS kot gostiteljica je v tem obisku pridobila veliko zanimivih, novih idej, predlogov, usmeritev in podeljenih izkušenj tujih kolegov, ki imajo z digitalizacijo in razvojem digitalnih orodij več izkušenj kot mi. Tuji partnerji so nam ponudili tudi nadaljnje sodelovanje in pomoč pri uvajanju in razvoju naših digitalnih orodij v kmetijskem svetovanju in s to izredno pripravljenostjo, odprtostjo deljenja svojih znanj smo izredno veliko pridobili tudi za naše delo v prihodnje.

Po koncu obiska nam poleg vsega strokovno pridobljenega znanja in informacij ostajajo izredno pozitivni občutki ob izrečenih besedah naših gostov, da se v Slovenijo zagotovo še vrnejo ne samo zaradi čudovite pokrajine, ampak tudi izredne domačnosti, gostoljubnih in prijetnih ljudi.

Pripravila: Marinka Korošec, KGZS; vodja uporabniškega modela E naSVET KGZS

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki