Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi

Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi

Kmetijstvo in okolje, Prireja mleka, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Izobraževanje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo e-priročnik o zelenjavi in sadju, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobaževanju za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU »Slastno, hrustljavo, zdravo«.

 

Ključne besede: shema sadja, zelenjave in mleka, priročnik

Lansko leto je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Mednarodno leto sadja in zelenjave. V okviru Šolske sheme sadja, zelenjave in mleka je bil pripravljen e-priročnik o zelenjavi in sadju, namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobaževanju za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU »Slastno, hrustljavo, zdravo«.

Priročnik je nastal s finančno pomočjo Evropske unije v okviru Šolske sheme. Izdelal ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki priznanih inštitucij na področju kmetijstva, prehrane, kulture, zgodovine in izobraževanja.

Priročnik v e-obliki je na voljo TUKAJ

----------------------------

Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike EU. Njen namen je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, ter s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi na temo kmetijstva, zdravega prehranjevanja, kratkih verig, ekološkega kmetovanja, trajnostne pridelave in preprečevanja zavržkov hrane oziroma odpadne hrane izboljšati njihove prehranske navade.

Evropska komisija ob pregledu Šolske sheme EU kot del ukrepov v okviru strategije »od vil do vilic« ugotavlja, da je potrebno za boljše učinke sheme okrepiti izvajanje spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, nastali e-priročnik »Slastno, hrustljavo, zdravo« pa je odgovor na to. V priročniku so združene kmetijske in prehranske vsebine, vezane na trajnostni odnos do okolja, pa tudi na dediščino sadja in zelenjave ter kulturo. V vse teme je vključen vzgojni vidik, zato je priročnik oblikovan za didaktično uporabo, kot so napotki za delo z učenci, predlogi za dodatno branje, okvirčki »Ali veste?«, in drugo.

Sodoben čas zahteva hiter tempo življenja in nas posledično oddaljuje od narave in družbe, kar še posebej občutijo otroci. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si želimo, da bi učitelji s pomočjo tega priročnika v okviru Šolske sheme obogatili vsebino izobraževalnih dejavnosti v šolah in tako otrokom še bolj približali poklic kmeta ter razumevanje pomena zdrave prehrane.

Nazaj

Prihajajoči dogodki