Nasveti

Izberite kategorijo:
NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa
Usposabljanje za poklic živinorejec
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu...
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih o...
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP
Kdo bo letošnji zmagovalec kviza

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Novi izzivi v agronomiji
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Kako do uporabnih podatkov
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Posvet o češnji 2019
Že 91. vinarski tečaj
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Kviz Mladi in kmetijstvo
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi