Sklad za podnebne spremembe

Sklad za podnebne spremembe

Sklad za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Ukrepi naslavljajo energetsko draginjo, znova vzpostavljajo višje financiranje nevladnih organizacij in omogočajo sofinanciranje LIFE projektov. Sredstva zanje so zagotovljena iz naslova zmanjšanja sredstev na nekaterih ukrepih, pri katerih ni bilo zadostne realizacije, ali pa je bila precej manjša od predvidenih sredstev. 

2023

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027