Novice

Izberite kategorijo:
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
V novem letu po nova znanja
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenja k...
Četrto srečanje mladih kmetov
Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne živin...
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hr...
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Gradiva s posveta o dopolnilnih dejavnostih
Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Duo Bakalina, ki ga sestavljata Tolminca: pevec Jani Kutin in Renata Lapanja na harmoniki, sta popestrila dogodek.
Pridite na Podeželje v mestu in ujemite slovensko...
Kmetija ni hotel
Na Podeželju v mestu o ribah in zgodbah imen kmeti...
Pred 2. festivalom slovenskih sirov
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.
Jesen prinaša toliko dobrega, vabljeni na Podeželj...
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Vabljeni na usposabljanje za NPK živinorejec
Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in ponuj...
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske...
Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede letošnj...
Vabljeni na 33. državne in 12. mednarodne KMEČKE I...
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške poli...

Vse to je Podeželje v mestu

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, | 21. 05. 2019
Vse to je Podeželje v mestu
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Domače je vse drugače
30 let razstave dobrot slovenskih kmetij
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Kmetija –  dom, družina, delo
Kako povečati prepoznavnost ponudb slovenskih kmet...
Razpis za najbolj inovativna živila 2020
Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Vabljeni na Podeželje v mestu - Dobrote slovenskih...
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju članov...
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika n...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji i...
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.
Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Celje Vesna Čuček, ki je dogodek vodila in prevajala; direktor  Oddelka za marketing Združenja kmetov Južne Tirolske dr. Hans J. Kienzl in strokovna sodelavka za področje turizma na kmetiji Renata Kosi.
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400....
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvak...
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka...
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelo...
Festival slovenskega sira - krona slovenskemu sira...
Kmetije bodo lahko ponujale tudi (celo)dnevno vars...
Hranilna vrednost živil (HV)
Spremembe pri dopolnilnih dejavnostih
Na novinarski konferenci so med drugimi spregovorili (od leve): dosedanji predsednik ZTKS Venčeslav Tušar, novi predsednik Matija Vimpolšek in predsednik KGZS Cvetko Zupančič.
Od ljudi za ljudi: začetek šole in Podeželje v mes...
Podeželje v mestu Ljubljana – velika noč na podeže...