Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročila i...
Podpora bo med drugim namenjena za dejavnosti v turizmu, trgovini, storitvenih dejavnostih, dodajanje vrednosti lesu, ravnanje z organskimi odpadki...
Novi znak Dobrot slovenskih kmetij
Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovš...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Dopustujmo v Sloveniji
Higienska priporočila za gostinsko dejavnost
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije...
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavljen...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
Foto MKGP
Foto Pexels
Informacija glede sezonske delovne sile
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Uživajmo lokalno hrano
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
Ukrep odloga plačila kreditov
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podeželju
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogradni...
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodarstvo v...
S kmetije za vas 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
V novem letu po nova znanja