Novice

Izberite kategorijo:
Razpis za sodelovanje na 35. državnem ocenjevan...
12. redna seja Sveta KGZS
BREZPLAČNA ON-LINE DELAVNICA Urejanje podatkov...
Roman Žveglič, predsednik #KGZS
Foto: Alenka Sekirnik
Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo
Terminski načrt javnih razpisov
Rejci drobnice vabijo na 7. strokovni posvet
Na pobudo KGZS je podaljšano gnojenje njive s tekočimi organskimi gnojili
Prehranska samooskrba v luči trajnostne preobrazbe
Pomen kakovosti izdelkov s kmetij – živila živa...
Kmetica leta 2023 Marija Rožman in podpredsednik KGZS Janez Šimenc.
Darja Jeriček in Vesna Mihalič s KGZS Zavoda Celje
Okrogla miza: Slovenija, biodinamični vrt Evrop...
Čas za spremembo statusa davčnega zavezanca
O pomenu kmetic na družinskih kmetijah ter njih...
Kmetijske organizacije združene v solidarnostne...
Borut Florjančič, predsednik ZZS; Tatjana Zagorc, GZS; Roman Žveglič, predsednik KGZS.
Pred odprtjem sejma AGRA v Gornji Radgoni
O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izv...
11. redna seja Sveta KGZS
Dve vabili ekološkim kmetijam
Foto Pexels
Še zadnjič trošarina v stari obliki
Lokalno pridelati, lokalno porabiti
pav (Pavo cristatus)
12. redna seja upravnega odbora KGZS
Foto Pexels
IZJAVA ZA JAVNOST - po 2. krogu pogajanj
Novi znaki za specializirano ponudbo
Sreča je, da živimo v državi, kjer imamo obilo...
Že 34. Dobrote slovenskih kmetij
Javni razpis za nakup različne mehanizacije
Z zdravimi živalmi priredimo kakovostna in varna živila živalskega izvora.
Sodelovanje med kmetijami in javnimi zavodi – k...
Objavljen terminski načrt objave javnih razpiso...
Direktor KGZS Janez Pirc in vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje Anton Jagodic
Arhiv KGZS
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
Za dober sir je treba marsikaj postoriti (Foto: Vida Habjanič)
Renata Kosi in Jože Soklič
Svet KGZS podprl zahteve kmetov
1. Seneni festival je uspel!
Darij Krajčič, državni sekretar na MKGP; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije; Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta; Dejan Židan, državni sekretar na MGRT
Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa
Ne pozabite se prijaviti na akcijo S kmetije za vas
Tudi letos se bodo dobrote slovenskih kmetij predstavile na Ptuju
Foto: arhiv KGZS
Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.
Anketa o premiku k podnebno pametnemu kmetijstvu
Peticija za nižje davke
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz pro...
Člani KGZS lahko ceneje sodelujejo na marčnih sejmih v Celju
Prva ocenjevanja so že pred vrati
Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno pr...
Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo...
Podaljšanje roka za prijavo oziroma obnovitev p...
V okviru razpisa so možne naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,