Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa

Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa

Poljedelstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Zemljišča in gradnje, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa

KGZS z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v zvezi z gradnjo kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid. KGZS poziva pristojne institucije k pojasnilom, kmetom in lastnikom zemljišč pa predlaga, da se udeležijo napovedanega vodenega ogleda trase kanala.

Lastniki kmetijskih zemljišč na območju povezovalnega kanala C0, po katerem naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v Centralno čistilno naprtavo Ljubljana, že več let opozarjajo na napake v postopkih z namenom, da bi zaščitili svojo lastninsko pravico ter pravico do kmetovanja (na način, ki varuje tudi pitno vodo). Prav tako pa gradnja po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in njeno okolico, hkrati pa smo priče nasilnim prizorom zoper lastnike kmetijskih zemljišč.

KGZS zato poziva pristojne institucije k jasnemu pojasnilu, ali so v zvezi s traso pridobljena vsa ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, ali investitor razpolaga s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ter ali je pitna voda dovolj zaščitena. Pomembno je, da se zaradi gradnje javne infrastrukture  ne omejuje obdelave kmetijskih zemljišč. Prihaja namreč čas večjih kmetijskih opravil, zato je ključnega pomena, da dostopne poti niso sporne ter da se zasleduje cilj čim višje možne pridelave hrane, kar je prav tako kot gradnja javne infrastrukture, v širšem javnem interesu.

Lastniki zemljišč v petek, 17. 3., ob 13.45 uri pripravljajo voden ogled trase kanala, na katerem bodo javnosti, kmetom in predstavnikom pristojnih organov obrazložili, zakaj je gradnja na tem območju po njihovem mnenju nezakonita. KGZS predlaga, da se kmetje in lastniki zemljišč vodenega ogleda udeležijo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki