Peticija za nižje davke

Peticija za nižje davke

Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Dopolnilne dejavnosti  | 
Peticija za nižje davke

Ker si želimo stabilen, predvidljiv in varen položaj tistih, ki ustvarjajo, pošteno obdavčitev delovnih ljudi ter davčni sistem, ki se ne spreminja iz leta v leto, se je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pridružila koaliciji 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva s pozivom, naj politika zaustavi neustavne korake, ki bi lahko nepopravljivo vplivali na blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

 

Stališče organizacij, ki so podprle ustavno presojo pravkar sprejete novele Zakona o dohodnini, je, da je treba izvajanje zakona nemudoma ustaviti, zakon pa popraviti skladno z ustavnimi pravicami in na podlagi izhodišč, ki zagotavljajo:

  • višje neto plače za vse,
  • krepitev srednjega razreda,
  • višjo samooskrbo na področju hrane,
  • enakopravne pogoje pri notranjem odkupu podjetij.

Strinjanje s podanimi izhodišči potrdite s svojim podpisom na povezavi https://nizjidavki.si/

Sprememba Zakona o dohodnini 

Januarja 2023 je začela veljati novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije pomeni nižje neto plače za vse), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Zakon  prinaša dodatno obdavčitev plačil, ki jih prejmejo pridelovalci hrane na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo (OMD plačila).  Najbolj bo obdavčenje OMD plačil obremenilo srednje in manjše kmetije, dodatna obdavčitev pa bo vplivala tudi na socialni položaj kmetov.

Prav tako zakon v delu, ki se nanaša na normirane odhodke, bistveno poslabšuje davčni položaj nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Predlagana rešitev je škodljiva za slovensko kmetijstvo. Namen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je krepitev socioekonomskega položaja podeželja. Kot take pomembno prispevajo k zagotavljanju delovnih mest in posledično k ohranitvi poseljenosti podeželja. Prav dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji na mnogih kmetijah zagotavlja sredstva, iz katerih se že plačujejo prispevki za socialna zavarovanja. Po drugi strani pa dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji omogoča razvoj kmetije in s tem ustvarjanje novih delovnih mest.

Zaradi namer politike, ki je v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano, ter neupravičeno posega v ustavno zagotovljene pravice do enakosti in razpolaganja z lastnino, se je oblikovala široka koalicija 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva s pozivom k zaustavitvi neustavnih korakov. Poziv si lahko preberete TUKAJ 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki