Prva ocenjevanja že potekajo

Prva ocenjevanja že potekajo

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti  | 
Tudi letos se bodo dobrote slovenskih kmetij predstavile na Ptuju

Tudi letos se bodo dobrote slovenskih kmetij predstavile na Ptuju

Razstavo Dobrote slovenskih kmetij bodo letos na Ptuju pripravili že 34-tič zapovrstjo. Priprave na razstavo so že v polnem teku, več podrobnosti pa je predstavil predsednik organizacijskega odbora festivala Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič, KGZS – Zavod Ptuj.

Kdaj bo letošnji festival Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju?

Tretji konec tedna v maju, natančneje od 19. do 21. maja, bo na Ptuju dišalo po slovenskih dobrotah, saj bo takrat v minoritskem samostanu potekal festival Dobrote slovenskih kmetij. Seveda priprave na tako velik projekt že potekajo. Dejansko smo takoj po zaključku 33. festivala že v mislih postavljali 34. prireditev. Da uspemo pripraviti tako veliko prireditev in izpeljemo vsa ocenjevanja, je zasluga dobrega sodelovanja celotne javne službe kmetijskega svetovanja na zavodih in Zborničnem uradu, ki opravi veliko organizacijskega dela z zbiranjem prijav in vzorcev za ocenjevanje ter s spodbujanjem kmetij k prijavi.

Koliko skupin izdelkov bo predstavljenih na razstavi?

Na ocenjevanje je prijavljenih 900 izdelkov iz 15 skupin, znotraj katerih so posamezne kategorije izdelkov. Vse to morajo upoštevati tudi strokovne ocenjevalne skupine za posamezne kategorije izdelkov.

Kako bodo potekala ocenjevanja in kakšna priznanja lahko dobijo najboljši?

Prvo dva senzorična ocenjevanja sta bil že januarja in februarja, sledijo v marcu, aprilu in na koncu še v maju, ko bodo v zadnjem tednu pred razstavo ocenjeni izdelki iz moke: kruhi, peciva, testenine.

Kmetija za ocenjen izdelek dobi zlato, srebrno ali bronasto priznanje glede na doseženo senzorično oceno. Priznanja podelimo na festivalu na Ptuju, z oceno pa seznanimo prejemnike že prej. Prejemniki priznanj lahko svoje nagrajene izdelke tudi označijo s posebnimi znaki. To je tudi eden od ciljev Dobrot slovenskih kmetij: promocija izdelkov slovenskih kmetij. Rezultate ocenjevanja objavimo na spletni strani www.dobroteslovenskihkmetij.si, na kateri se vsaka kmetija lahko dodatno promovira.   

Razstava tudi širše vpliva na razvoj podeželja?

Odkar pripravljamo ocenjevanja in to osrednjo  prireditev slovenskega podeželja Dobrote slovenskih kmetij, smo opazili vidne pozitivne rezultate na kmetijah. Imamo vrsto primerov dobrih praks, ki svojo pridelavo nadgrajujejo s predelavo in trženjem. Več kot 90 odstotkov kmetij je na ocenjevanju takšnih, ki svoje vrhunske izdelke že pripravljajo za trg oziroma prodajo. Vse več kmetij srečujemo na raznih prodajnih mestih, v lokalih ali lastnih malih trgovinicah, pripravljajo darilne programe z izdelki. Z Dobrotami slovenskih kmetij spodbujamo tudi male kmetije in mlade prevzemnike, da si prek dodane vrednosti, ki jih imajo ti izdelki, lahko zagotovijo delovno mesto na svoji kmetiji. Razvoj podeželja namreč temelji na tem, da so kmetije žive, razvojno naravnane, da pridelavo usmerjajo tudi v predelavo in prodajo svojih domačih kakovostnih izdelkov.

Ob razstavi prehranskih izdelkov se obiskovalci tudi letos lahko veselijo festivalskega dela.

Poleg ocenjevanja je zelo pomembno, da organiziramo dober dogodek, festival, ki privabi ljudi s podeželja in mesta, kjer spoznavajo bogastvo slovenskega podeželja. Ob kulturnem programu, delavnicah, strokovnem posvetu in pokušnji z možnostjo nakupa  se na Dobrotah slovenskih kmetij res spoznava slovensko podeželje. Otroke iz vrtcev in osnovnih šol smo povabili k likovnemu natečaju  z naslovom Če ti kruhek pade na tla, poberi ga in poljubi ga. Tako tudi otroke spodbujamo, da se bolj zavedajo pomena slovenske hrane in prek ustvarjenih likovnih del tudi pokažejo pozitiven odnos do slovenske hrane ter slovenskega kruha.

Nazaj

Prihajajoči dogodki