Čas za spremembo statusa davčnega zavezanca

Čas za spremembo statusa davčnega zavezanca

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Dopolnilne dejavnosti  | 
Čas za spremembo statusa davčnega zavezanca

Do 31. oktobra je treba prijaviti morebitno spremembo, opozarja mag. Martin Nose, vodja službe za ekonomiko kmetijstva, davke in nekatere ukrepe razvoja podeželja na KGZS

Na več tisoč kmetijah v Sloveniji je nosilec ali član kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva, hkrati tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK). Večina ima trenutno osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost (OKGD) obdavčeno po KDju, DDK pa po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih.

Dohodek iz OKGD je lahko obdavčen tudi kot dohodek iz dejavnosti. V primeru, da se člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno odločijo (najmanj za obdobje petih let) za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, tak način priglasijo pri davčnem organu do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno začeti ugotavljati davčno osnovo na opisan način. Določi se nosilec dejavnosti kmečkega gospodinjstva, ki je zavezanec za dohodnino od vseh dohodkov kmečkega gospodinjstva iz OKGD, druge kmetijske dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Izključno nosilec odda davčni obračun, v katerega vključi dohodke vseh članov kmečkega gospodinjstva. 

Dobro premislite

Ker se je v letošnjem letu spremenila lestvica in se pri obdavčitvi dopolnilne dejavnosti upošteva kot 80% normiranih stroškov le še prihodek do 12.500 evrov, od 12.500 do 50.000 evrov pa kot 40% normirani stroški, je za mnoge smiseln premislek o vključitvi tudi OKGD v sistem obdavčitve po dejavnosti po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Pri tem se osnovna kmetijska in dopolnilna dejavnost združita v eno obračunsko enoto, za člane kmečkega gospodinjstva pa se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 % prihodkov, vendar ne več kot 80.000 evrov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva.

Kdor torej želi s 1. januarjem 2024 preiti tudi z OKGS v obdavčitev dejavnosti po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, mora do 31. oktobra letos o tem obvestiti FURS. Priglasitev in določitev nosilca dejavnosti se opravi na obrazcu, katerega sestavni del je tudi izjava vseh zavezancev, ki dosegajo dohodke iz opravljanja OKGD v okviru istega kmečkega gospodinjstva, da se strinjajo z določenim nosilcem ter dohodki iz opravljanja OKGD.

Oddaja obrazca

Za oddajo prek eDavkov izpolni nosilec (in podpišejo vsi člani kmečkega gospodinjstva!) obrazec: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, določitev nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva in priglasitev izbranega načina ugotavljanja davčne osnove (DohDej OKGD št. 1)) in nato oddajo prek eDavkov.  Vloži se kot lastni dokument NF-LD v e-davkih oziroma osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem Finančnem uradu.

Več o tem bodo predstavniki FURS pojasnili tudi na posvetu dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki bo 17. oktobra. 

Vir: FURS
Nazaj

Prihajajoči dogodki