Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam

Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam

Ekološko kmetijstvo, Oljkarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ugotavljajo, da veliko število pridelovalcev oljk - oljkarjev in nosilcev živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pakiranjem ali prodajo oljčnega olja, ni seznanjenih z obveznostmi prijav in sporočanja podatkov v registre, ki jih vodijo.

 

Ključne besede: oljke, oljkarstvo, oljarne, oljčno olje

141. člen Zakona o kmetijstvu (ZKme) zavezuje vse ridelovalce oljk - oljkarje, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha oljčnikov, da se vpišejo v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), 143. člen pa, da vsako leto v RKG vpišejo pridelek oljk, oljčnega olja in zalog ter namiznih oljk. 

Trenutno je v RKG vpisanih le 62 % površin oljčnikov, podatke o pridelku oljk in oljčnemu olju ter namiznih oljkah pa poroča le 36 % oljkarjev, vpisanih v RKG.

Zato MKGP poziva vse oljkarje, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha (1000 m2) oljčnikov, da:
1. Oljčnike vpišejo v RKG: Vpis oljčnikov se izvede na upravni enoti (UE Koper, UE Izola, UE Piran, UE Ajdovščina, UE Nova Gorica, UE Sežana).
2. Prijavijo pridelek oljk, oljčnega olja in zalog ter namiznih oljk:
Pridelek oljk, oljčnega olja in zalog ter namiznih oljk so dolžni prijaviti vsi nosilci kmetijskih gospodarstev (oljkarji), ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha (1000 m2) oljčnikov. Zavezanci za prijavo so tudi tisti oljkarji, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike oziroma so vključeni v postopek za priznanje zaščitene označbe porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre« ali »Istra« oziroma so vključeni v postopek za priznanje zaščitene označbe porekla. Prijava se odda na upravni enoti (UE Koper, UE Izola, UE Piran, UE Ajdovščina, UE Nova Gorica, UE Sežana) najkasneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.

POZIV ZA OLJARJE IN OLJKARJE:
V skladu z živilsko zakonodajo se je vsak nosilec živilske dejavnosti (NŽD), ki daje živila na trg za javno potrošnjo, dolžan registrirati pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Po 152.a členu Zakona o kmetijstvu (ZKme) se morajo vsi NŽD, ki tržijo storitev predelave oljk v oljčno olje - oljarji, in oljkarji, ki oljčno olje pakirajo oziroma prodajajo, vpisati v register obratov. Poleg tega morajo nosilci oljarn po 171.a členu ZKme vsako leto v sezoni stiskanja oljk na MKGP sporočiti količine predelanih oljk in oljčnega olja. Trenutno je v register obratov vpisanih 37 oljarn za predelavo oljk v oljčno olje, vendar pa
dejansko obratuje več oljarn, ki še niso registrirane.

Zato MKGP poziva vse oljarje in oljkarje, da:
1. Živilski obrat vpišejo v register obratov pri UVHVVR:
Oljarji in oljkarji, ki pri UVHVVR še niso vpisani v register obratov, morajo izvesti registracijo živilskega obrata. Živilski obrat je potrebno registrirati glede na živilske dejavnosti, ki se v obratu izvajajo (proizvodnja, pakiranje, prodaja oljčnega olja). Izjeme so oljarji in oljkarji, ki oljčno olje uporabljajo izključno za zasebno domačo porabo. Registracija se izvede pri krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR (OU UVHVVR Koper, Piranska cesta 2, ali OU UVHVVR Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4). Obrazec za registracijo in več informacij najdejo na POVEZAVI:
2. Sporočajo podatke o količini predelanih plodov oljk in količini pridobljenega oljčnega olja: Oljarji morajo podatke o količini predelanih plodov oljk in količini pridobljenega oljčnega olja sporočiti na MKGP na e-naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti. Ti podatki se sporočajo v obdobju obiranja oljk do petega dne v mesecu za količine predelane ali pridobljene v predhodnem mesecu (posebej za september, oktober, november, december).

Vsi zbrani podatki v registrih (RKG in Register obratov) služijo izključno namenu spremljanja stanja v panogi, sporočanju podatkov Evropski komisiji in zagotavljanju varnosti in kakovosti oljčnega olja do potrošnika, z vidika oljkarja in oljarja pa so ti podatki pogoj za uveljavljanje finančnih podpor po ZKme ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike.

Nazaj

Prihajajoči dogodki