Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov za leto 2023

Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov za leto 2023

Turizem, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov za leto 2023

Evropska komisija bo 1. in 2. februarja v Bruslju in prek spleta organizirala informativna dneva, kjer bodo potencialnim upravičencem predstavili možnosti za sofinanciranje promocije kmetijskih proizvodov iz EU na notranjem trgu in v tretjih državah.

Ključne besede: promocija, evropska komisija,

Prvi dan, 1. februarja, bodo predstavniki Evropske komisije predstavili prednostne naloge delovnega programa promocijske politike EU za leto 2023 ter poslovne priložnosti na potencialnih perspektivnih trgih. Drugi dan bo posvečen javnemu pozivu za zbiranje predlogov programov in pripravi uspešnih kampanj. Predstavniki Komisije, zunanji strokovnjaki in koordinatorji projektov bodo predstavili, kako v pripravi predloga programa uspešno nasloviti merila za oddajo in upravičenost ter kaj so običajno glavni razlogi za zavrnitev programa.

Potencialni upravičenci se bodo seznanili, kako zasnovati dobro strategijo kampanje ter uspešno komunikacijsko kampanjo o trajnostni proizvodnji in potrošnji v EU s predstavitvijo uspešnih promocijskih programov iz različnih držav članic. V okviru dogodka bodo organizirana tudi srečanja med potencialni projektivnimi partnerji v multiprogramih.

Namen promocijske politike EU je povečanje ugleda kmetijskih proizvodov s poreklom iz EU, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.

Letos bo za programe promocije namenjenih 189,5 milijona evrov. Za enostavne programe, ki jih predlaga ena ali več organizacij iz ene države članice, bo na voljo 89 milijonov evrov, za multiprograme, ki jih predlagajo organizacije iz vsaj dveh držav članic, pa bo na voljo 87,4 milijona evrov. Preostala sredstva bodo namenjena dejavnostim promocije, ki jih izvaja Evropska komisija.

Na javni poziv se lahko prijavijo reprezentativne organizacije za posamezni sektor na ravni države članice ali EU, skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev.

Na lanskem javnem pozivu je bilo uspešnih kar pet programov iz Slovenije, in sicer za promocijo bučnega olja, medu, kranjske klobase, bio jabolk in zelenjave.

Spletne prijave na informativni dan sprejemajo do 25. januarja 2023. Javni poziv za zbiranje predlogov programov bo objavljen na portalu javnih razpisov Evropske komisije predvidoma do konca januarja.

Več informacij: Promocija kmetijskih proizvodov EU (v angleščini)

Nazaj

Prihajajoči dogodki