Še zadnjič trošarina v stari obliki

Še zadnjič trošarina v stari obliki

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Še zadnjič trošarina v stari obliki

Vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije 

Ključne besede: vračilo trošarine, FURS, 30. junij

Upravičenci lahko do 30. junija 2023 zadnjič uveljavljajo vračilo trošarine za energente, porabljene v letu 2022 za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine. Zahtevek predložijo fizične osebe - kupci energentov, ki energente dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, so v registru kmetijskih gospodarstev evidentirani kot nosilci kmetijskih gospodarstev in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 540 litrov.

Zahtevek predložijo tudi fizične osebe, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 150 litrov.

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A) odda vložnik elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.


Vir: FURS

Nazaj

Prihajajoči dogodki