O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izvedbo finančnih instrumentov SN 2023-2027

O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izvedbo finančnih instrumentov SN 2023-2027

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izvedbo finančnih instrumentov SN 2023-2027

Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost pri KGZS

Ključne besede: strokovni odbor, strateški načrt, poplave

 

V prostorih KGZS se je 17.8. na svoji 7. redni seji sestal Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost pri KGZS. Poleg pregleda sklepov in zapisnika pretekle seje je obravnaval nastal škodo po naravnih nesrečah in pregled ukrepov, ki bodo sledili.

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Franc Veršič je na kratko opisal stanje ter potek priprav za popis škod, ki bodo osnova za povračilo ter črpanje sredstev EU za ta namen.

Ob koncu seje je bil sprejet sklep, da se mora vsa škoda ki so jo utrpeli slovenski kmetje, tako skupna škoda na pridelkih, v trajnih nasadih, na kmetijskih zemljiščih, gozdovih, objektih za pridelavo, gospodarskih objektih, objektih za dopolnilne dejavnosti popisati in oceniti. Podatki o različnih vrstah škod na stvareh, ki so že predmet popisa občinskih komisij, kamor tudi kmetje že lahko prijavijo škode se morajo izvajati dosledno v vseh občinah.

Prisotni so se na seji seznanili s pripravo na izvedbo podpor s finančnimi instrumenti ter v nadaljevanju tudi s pripravo javnih razpisov iz SN 2023 2027. Na koncu seje so obravnavali še najnovejše informacije glede predlogov sprememb zakonodaje in spletne ankete MKGP, ki obravnava KGZS.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki