Novi znaki za specializirano ponudbo

Novi znaki za specializirano ponudbo

Strokovni odbori, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti  | 
Novi znaki za specializirano ponudbo

Vse več težav pri izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah zaradi nejasnih zakonskih odločb in nelojalne konkurence

Sredi maja se je na svoji 3. redni seji sestal strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri KGZS. Obravnaval je nov pravilnik  o podeljevanju znaka za specializirano ponudbo na turističnih kmetijah, v kateri se predvidevajo naslednje specializacije:

  • Turizem na ekološki kmetiji
  • Turistično kmetijo s ponudbo za boljše počutje
  • Družinam z otroki prijazno turistično kmetijo
  • Otrokom prijazno turistično kmetijo
  • Ljubiteljem konj in jahanja prijazno turistično kmetijo
  • Vinogradniško turistično kmetijo in
  • Gibalno oviranim osebam prijazno turistično kmetijo.

 

Člani odbora so bili enotnega mnenja, da je predlog pravilnika dobro pripravljen in primeren za obravnavo in sprejem na upravnem odboru KGZS.

Davčne novosti

Strokovni odbor je bil s strani strokovnih služb javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS seznanjen tudi o novostih, ki jih prinaša Zakon o dohodnini. Napovedano jim je bilo, da bo FURS v zadnji tretjini leta predstavil celotno davčno zakonodajo za potrebe izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  

Člani odbora so tudi izpostavili težave glede investicij v objekte za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Zato so resorna ministrstva ponovno pozvali k razjasnitvi zakonskih določb in  predlagali sestanek z njimi. Opozorili so tudi na vse več nelojalne konkurence, kot so zavajanje z imeni ali nelegalnimi oblikami dela.

Andrejka Krt, KGZS

Nazaj

Prihajajoči dogodki