Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Ekološko kmetijstvo, Prireja mleka, Govedoreja, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Kot prejemnik odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020«, ki je postala pravnomočna v letu 2021 ali 2022 in ker imate izbran razvojni cilj »10.1: Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti«, se za namen izpolnitve razvojnega cilja morate udeležiti usposabljanja.

Ključne besede: Mladi prevzemniki, izobraževanje, PRP

Kot izbrani ponudnik na javnem naročilu vas vabimo, da se udeležite usposabljanja za namen izpolnjevanja razvojih ciljev podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Usposabljanje bo izvedeno v treh dnevih, v skupnem obsegu 25 ur:

  • 17.2.2023, ob 7. uri, terenski dan na kmetiji Špital in kmetiji Apat (okolica Šoštanja),**
  • 20.2. 2023, ob 8. uri v prostorih KGZS, Ljubljana*
  • 21.2.2023, ob 8. uri v prostorih KGZS, Ljubljana*

*za natančen razpored glejte urnik po dnevih  ** organiziran avtobusni prevoz

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, pravnomočno odločbo o pravici do podpore in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko "Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij«.

 

Opozarjamo, da se to usposabljanje izvaja ZADNJIČ in je nujno za izpolnitev zahtev izbranega razvojnega cilja, potrdilo o udeležbi pa je ustrezno dokazilo za njegovo realizacijo.

Prijave so možne do 13. 2. 2023

Vljudno vabljeni!

 

VABILO s prijavnico

Nazaj

Prihajajoči dogodki