Novice

Izberite kategorijo:
Stališče svetovalnih služb v kmetijstvu o evrop...
Pripombe KGZS na PKP7
Uvodoma je udeležence posveta, ki ga je sooblikovala in povezovala Andrejka Krt s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS, pozdravil predsednik zbornice Roman Žveglič.
Izšel je nov katalog turističnih kmetij v Slove...
Letos bo posvet potekal prek spleta
Praznična ponudba s podeželja
Obvestilo za ekološke kmete
Foto Pexels
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Lj...
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gos...
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Vzemite si čas za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v dobri družbi, še bolj super! Odlična priložnost za peko kruha ter jutranji klepet.
Foto Pexels
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti
Usposabljanje za pridobitev znanj s področja po...
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Zmagovalki letošnje akcije S kmetije za vas
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšan...
Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.
Dobrote slovenskih kmetij - 31. malo drugače
Inovacije v mediteranski prehrani
»Na naši kmetiji diši, diši po senu,« je izpostavil gospodar ekološke kmetije Zadravec z Miklavža pri Ormožu Matej Zadravec na dnevu odprtih vrat, ki je 23. avgusta potekal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Že 31. dobrote slovenskih kmetij
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Podpora bo med drugim namenjena za dejavnosti v turizmu, trgovini, storitvenih dejavnostih, dodajanje vrednosti lesu, ravnanje z organskimi odpadki...
Novi znak Dobrot slovenskih kmetij
Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in B...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Dopustujmo v Sloveniji
Higienska priporočila za gostinsko dejavnost
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidem...
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavlj...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo...
Foto MKGP
Foto Pexels
Informacija glede sezonske delovne sile
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in g...
Uživajmo lokalno hrano
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naroč...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pre...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sad...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic n...
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajema...
Ukrep odloga plačila kreditov
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podeželju
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogra...
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodarstv...
S kmetije za vas 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativ...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij...
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
V novem letu po nova znanja