Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovški sir

Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovški sir

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja  | 
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovški sir

Na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo in prehrano je objavljena nova vloga za zaščito senenega mesa z zajamčeno tradicionalno posebnostjo (ZTP), ki jo je podala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in vlogo za spremembo potrjene specifikacije za Bovški sir z zaščiteno označbo porekla (ZOP).

 

Ključne besede: zaščita, seneno meso, bovški sir

Seneno meso

Vlogo za zaščito senenega mesa je na ministrstvo vložila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, predvsem z namenom zaščite mesa travojedih živali, ki se krmijo na tradicionalni način, to pomeni, da se  v času vegetacijske dobe pasejo, pozimi pa krmijo s senom. Za seneno meso je značilna prepoved uporabe fermentirane krme (kot npr. silaža krmnih rastlin, silirano zrnje žit, okrogle bale v foliji…) ter uporaba živali in krmil, ki so v skladu z veljavno zakonodajo opredeljeni kot »gensko spremenjeni«. Kot seneno meso ali žive živali se lahko certificira travojede živali (govedo, drobnica, kopitarji).

»Seneno mleko« krav, ovc in koz »Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno« je v 5 jezikih (nemški, italijanski, francoski, angleški in španski) pri Evropski komisiji zaščitila že Avstrija, Slovenija pa je podala pobudo za razširitev tega imena še za slovensko ime.

Bovški sir (ZOP)

Vlogo za spremembo specifikacije za Bovški sir (ZOP) je na ministrstvo vložilo Društvo rejcev drobnice Bovške. Predlagane spremembe specifikacije se nanašajo pasmo ovac, velikost, težo in konzumno zrelost Bovškega sira ter na označevanje.

Bovški sir je dobil ime po kraju Bovec. Njegovo ime sega že stoletja v zgodovino, saj se pod imenom Bovški sir (Formaggio di Plezo vero) prvič omeni v ceniku za mesto Videm iz leta 1756. Proizvodnja Bovškega sira je omejena na poletno pašno sezono. V preteklosti so Bovški sir izdelovali iz surovega mleka ovac z dodatkom kozjega ali kravjega mleka. Sedaj gre v pretežni meri za čisti ovčji sir, vendar mu nekateri izdelovalci še vedno primešajo do 20 % kravjega ali kozjega mleka.

Vsi zainteresirani lahko pripombe na objavljeni specifikaciji oddajo na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si

ali po pošti na naslov: Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Rok za pripombe:

na vlogo za seneno meso je do petka, 19. 6. 2020,

za vlogo za Bovški sir pa do ponedeljka, 29. 6. 2020.

Več informacij  o postopkih zaščite, zaščitenih proizvodihin certificiranih proizvajalcih zaščitenih proizvodov pa preberite TUKAJ 

Nazaj

Prihajajoči dogodki