Obvestilo za ekološke kmete

Obvestilo za ekološke kmete

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Obvestilo za ekološke kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da bodo lahko ekološki kmetje zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje predvidoma lahko podaljšali za eno leto.

Ključne besede: ekološko kmetijstvo, preusmeritev, PRP

Ekološki pridelovalci, ki so svoje petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2020, bodo v letu 2021 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto, čeprav evropska zakonodaja, ki bo urejala izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 pri prehodu iz obstoječega v novo programsko obdobje (t.i. tranzicijska uredba), še ni sprejeta.

Posebej velja tudi povabilo za zainteresirane, da v letu 2021 v ukrep ekološko kmetovanje vstopijo na novo.

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želijo pridobiti finančno podporo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 za ukrep Evropske komisije za leto 2021, naj se prijavijo oziroma obnovijo prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil, ki jih najdete na tej spletni strani

Več informacij o ukrepu ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020:

Nazaj

Prihajajoči dogodki