Kmetijska in gozdarska tehnika v času pandemije

Kmetijska in gozdarska tehnika v času pandemije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Marjan Dolenšek

Foto Marjan Dolenšek

Kako je z veljavnostjo prometnih dovoljenj, registracijo motornih vozil, rezervnimi deli ter varnostjo in zdravjem pri delu, v prispevku strokovnjaka za kmetijsko mehanizacijo s KGZS Zavoda Ljubljana mag. Marjana Dolenška.

Vabljeni na ogled filma "Za večjo varnost pri delu na kmetiji".

Ključne besede: kmetijska mehanizacija, koronavirus

V dneh, ko si vsi prizadevamo, da bi se s čim manj prizadetimi in s čim manj posledicami izvili iz primeža pandemije covid-19, ne smemo pozabiti, da življenje teče dalje in da je potrebno poskrbeti za osnovne pogoje bivanja ter opravljati najbolj nujne dejavnosti, kamor med prvimi spada tudi pridelava hrane. Te pa ni brez uporabe strojev in opreme.

Za vas smo zbrali nekaj informacij o ukrepih, ki se v času pandemije nanašajo na kmetijsko in gozdarsko tehniko. Besedilo tega članka je bilo pripravljeno 20. aprila 2020. Posamezni ukrepi se lahko zelo hitro spremenijo, zato spremljajte problematiko, za aktualne nasvete pa lahko kadarkoli pokličete svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS.

Besedilo tega članka je bilo pripravljeno 20. aprila 2020, ko so začeli veljati spremenjeni odloki vlade. Ti pa se lahko zelo hitro spremenijo, zato spremljajte problematiko, za aktualne nasvete pa lahko kadarkoli pokličete svetovalce Javne službe kmetijskega svetovanja.

Tehnični pregledi ter podaljšanje veljavnosti prometnih in vozniških dovoljenj

Z 20. aprilom 2020 je spet dovoljeno izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, drugih postopkov povezanimi z registracijo vozil, veljavnost pretečenih prometnih dovoljenj (vključno z zavarovanjem) je podaljšano do 19. junija 2020. Zato s tehničnimi pregledi ni potrebno hiteti. Trenutno še ni podrobnejših informacij kdaj se bo začelo izvajanje tehničnih pregledov traktorjev na terenu, bodo pa izvajalske organizacije lastnike obvestile na način kot v preteklih letih in tudi letos pred začetkom epidemije.

Opravljanje dejavnosti šol vožnje je prepovedano do 16. maja 2020, veljavnost pretečenih vozniških dovoljenj pa je podaljšano do 17. junija 2020.

Registracija homologiranih vozil

S spremenjenim odlokom vlade se z 20. aprilom 2020 spet lahko izvajajo ne le tehnični pregledi motornih vozil, pač pa tudi vsi s tem povezani postopki, kot sta ugotavljanje skladnosti vozil, oziroma izdajanje potrdil o skladnosti in registracija še ne registriranih motornih vozil.

Tako bo sedaj mogoče izvesti tudi postopke posamičnih odobritev vozil. V minulem obdobju je bilo namreč mogoče pridobiti le potrdilo o skladnosti tipa SA, ki ga izdajajo prodajalci vozil sami, ne pa tudi potrdil o skladnosti tipa SB, ki ga na osnovi naročila prodajalca (ali kupca, če ta sam vozilo pripelje iz tujine) izda pooblaščena strokovna organizacija.

Dejavnost teh je bila namreč prepovedana in nekateri kupci traktorje in traktorskih priklopnikov niso mogli registrirati svojih vozil, ker niso imeli potrdila o skladnosti. Ta težava je sedaj odpravljena. Poudariti je potrebno, da smejo strokovne organizacije izvajati svojo dejavnost le, če lahko zagotovijo vse ukrepe, ki jih za omejitev širjenja korona virusa priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Oskrba z rezervnimi deli

Večkrat lahko slišimo, da imajo servisi, posledično pa uporabniki kmetijske in gozdarske tehnike, težave z zagotavljanjem rezervnih delov, posebej tistih, ki prihajajo iz Italije. A v večini primerov se je izkazalo, da je za okvare, ki se trenutno pojavljajo, večina rezervnih delov in delov za vzdrževanje na zalogi na servisih ali se jih da dobiti na drugih servisih. Pa tudi, da je obiskov servisnih delavnic zelo malo.

Pojavlja se bojazen, da v času sezone, ko pride tudi do večjih okvar in deli niso na zalogi na servisu, le-teh ne bi bilo mogoče dobiti. Res se lahko zgodi, da bi kakšen posamezen stroj zaradi tega tudi obstal za krajši ali daljši čas, a večinoma do tega ne bo prišlo.

Proizvajalci še vedno zagotavljajo oskrbo z rezervnimi deli iz svojih centralnih skladišč, poleg tega vsi po vrsti zagotavljajo, da bodo najprej začeli s proizvodnjo rezervnih delov.

Varnost in zdravje pri delu

Ob upoštevanju vseh zdravstvenih navodil in ukrepov, ki veljajo v času pandemije, ne smemo pozabiti, da pri delu na kmetiji in v gozdu prežijo številne druge nevarnosti za nezgode in zdravje.

Kljub opozarjanju zdravstvene stroke, naj se ljudje izogibajo vsem dejavnostim, ki bi imele za posledico nezgode in po nepotrebnem še dodatno obremenile zdravstveni sistem, se vedno znova dogaja prav to, tudi nezgode pri delu v gozdu, obrezovanju drevja itn., ko imajo ljudje nenadoma čas za stvari, ki jih prej niso pogosto opravljali in praviloma niso za to usposobljeni ter opremljeni.

Vabimo vse, da si vzamete nekaj deset minut časa in si osvežite zavedanje o nujnosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter si ogledate film »Za večjo varnost pri delu na kmetiji«, ki ga najdete na povezavi TUKAJ.

Film, ki prikazuje napotke za varno in zdravo delo na kmetiji, so ob finančni pomoči Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred nekaj leti pripravili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, je pa še vedno aktualen. Če v spletni iskalnik vtipkate naslov filma, boste hitro našli kanal z video vsebinami in si ga ogledali.

Nazaj

Prihajajoči dogodki